Ohayo

Gombaölő permetezőszer burgonyában, hagymában

Általános információk:

Hatóanyag: 500 g/l fluazinam
Hatóanyag csoport: fluazinam: FRAC „C5”, dinitro-anilinek hatóanyagcsoport
Formuláció: szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 11764/2002. FVM

Az Ohayo hatóanyaga a fluazinam a 2,6 dinitro-anilinek csoportjához tartozó kontakt hatással rendelkező hatóanyag. A fluazinam több helyen gátolja a gombák energiatermelést a mitokondriumokban, ezáltal megakadályozva a micéliumok növekedését a növényben. Megelőző kijuttatás esetén nagy hatékonysággal gátolja a gomba spórák csírázását. Megelőző hatása mellett korlátozott gyógyító hatással is rendelkezik. A fluazinam gombabetegségek széles ellen használható, és atkaölő hatással is rendelkezik

Ohayo felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma Két kezelés
közt eltelt
minimális
időtartam
Utolsó kezelés fenostádiuma
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
burgonya burgonya fitoftóra, alternáriás foltosság 0,4 400-500 4 7 levélsárgulás (BBCH 93)
borszőlő peronoszpóra szürkepenész 1 – 1,5 800-1000 5 7 fürtzáródás vége (BBCH 79)
vöröshagyma, mogyoróhagyma peronoszpóra 0,8 400-600 2 14 50 %-os dőlés (BBCH 48)

Javasolt növényvédelmi technológia:

Burgonyában a permetezéseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel célszerű elvégezni, és a fertőzési viszonyoktól függően 7-10 naponként ismételni.
Borszőlőben mind peronoszpóra, mind szürkepenész ellen egyaránt védelmet nyújt, ezért a peronoszpóra elleni védekezések időszakában külön a szürkepenész ellen más készítmény kombinálása nem szükséges.
Szőlőperonoszpóra ellen a kezeléseket megelőző jelleggel célszerű elkezdeni 20-25 cm-es hajtásállapotban, és a fertőzési viszonyoktól függően 7-14 naponként szükséges folytatni. Járványveszélyes helyzetben szőlőperonoszpóra ellen is a magasabb dózis használata javasolt. A hatékony fürtvédelem érdekében – miután a készítmény kontakt hatású, mind szőlőperonoszpóra, mind szürkepenészes rothadás ellen – nem nélkülözhetőek az időben elvégzett zöldmunka.
Vöröshagymában és mogyoróhagymában a peronoszpóra elleni védekezést az előrejelzésre alapozva, preventíven kell megkezdeni és a fertőzés alakulása szerint, 7-10 naponként javasolt ismételni. A kezelésekhez – a permetlé megfelelő tapadása érdekében – nedvesítőszer használata szükséges

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:
7 nap: burgonyában
21 nap: borszőlőben
28 nap: vöröshagymában, mogyoróhagymában
Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra

vonatkozó előírások:
Veszélyességi besorolás:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/kg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: mérsékelten tűzveszélyes

 

Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján

GHS Piktogram    

Figyelmeztetés: Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Az Ohayo gyártója és a termék tulajdonosa az ISK Biosciences Europe N.V., Belgium