Bazoka 750 WG

Rugalmasan felhasználható gyomirtó permetezőszer kalászosokban
Általános információk:
Hatóanyag: 750 g/l tribenuron-metil
Hatóanyag csoport: tribenuron-metil: HRAC „B” hebicidcsoport tagja
Formuláció: vízben diszpergálható granulátum (WG)
Kiszerelés: 100 grammos HDPE flakon
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: . NÉBIH

A Bazoka hatóanyaga a tribenuron-metil – levélen és gyökéren keresztül is felszívódó, a növényben szisztemikus mozgó gyomirtó szer. A hajtások és gyökerek apikális merisztéma szöveteibe bejutva, gátolja a növények fejlődését, mely végül a kezelt gyomnövények pusztulását okozza.
A gyomok fejlődése a kijuttatástól számított néhány óra elteltével leáll, az első látható tünetek 6-11 nap múlva válnak láthatóvá a klimatikus viszonyok alakulásától függően. A gyomok teljes elpusztítása a gyomirtó szer alkalmazását követő 15-25 napon belül megtörténik.

Bazoka felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
őszi és tavaszi
kalászosok
(őszi búza, tavaszi búza,
őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé)
magról kelő
kétszikű
gyomnövények,
mezei acat
(Cirsium arvense)
10-20 200-300 bokrosodás kezdetétől zászlós
levél megjelenéséig
(BBCH 21-37),zab esetében 2 nóduszos
fejlettségig (BBCH 21-32)

Előírt növényvédelmi technológia:
Őszi és tavaszi kalászosokban (őszi búza, tavaszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé) a készítményt tavasszal a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől (őszi kalászosokban a fagyok megszűnését követően), a zászlós levél megjelenéséig (zab esetében 2 nóduszos fejlettségig) kell kijuttatni 10-20 g/ha-os dózisban. A kezelés időpontját és dózisát a gyomnövények fejlettsége és a gyomfajok összetétele határozza meg. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre, ragadós galaj (Galium aparine) esetében annak 2-3 levélörvös állapotában van a kezelés optimális időpontja. Mezei acat (Cirsium arvense) ellen a gyomnövény tőlevélrózsás állapotában kell a kezelést végrehajtani. 2-4 valódi levelesnél fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni.
A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb egy alkalommal használható!

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Az előírás szerinti felhasználás esetén előírása nem szükséges
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra
vonatkozó előírások:

Veszélyességi besorolás:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram:
Figyelmeztetés: Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Bazoka azonos a 04.2/3592-1/2018. NÉBIH számon engedélyezett Trailer gyomirtó permetezőszerrel