Botiga

KIÜTI A GYOMOKAT
Egyedi hatóanyag tartalmú gyomirtó permetezőszer kukoricában

Általános információk:

Hatóanyag: 300 g/l piridát + 90 g/l mezotrion
Hatóanyag csoport: piridát a HRAC „C” fenil-piridazon hatóanyagcsoport tagja, a mezotrion a HRAC “F” triketonok hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: olaj alapú szuszpenzió koncentrátum (OD)
Kiszerelés: 5 literes HDPE flakon
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6300/699-1/2021 NÉBIH

A Botiga két hatóanyag (piridát, mezotrion) gyári kombinációját tartalmazó korszerű OD formulációval rendelkező posztemergens kukorica gyomirtószer. A piridát a gyakorlatban használt hatóanyagokétól eltérő hatásmechanizmussal rendelkezik. Ennek köszönhetően valódi segítséget jelenthet a kukorica termesztők számára. A piridát sem szisztémikus sem talajon keresztüli hatással nem rendelkezik. Lipofil tulajdonságának köszönhetően viszont gyorsan és könnyen behatol a kutikulába, de tovább nem mozog a növényen belül. A permetezést követően a gyomnövények látványos hervadásnak indulnak. A levél szélétől kezdődően beszáradnak és a gyomnövény pusztulása hamarosan bekövetkezik. Kukoricában 6 leveles állapotáig javasoljuk a kijuttatását, 2-4 leveles fejlettségű egynyári kétszikűek ellen. Az Onyx nagyon jól írtja a fehér libatopot, szőrös disznóparéjt, porcsin keserűfüvet, csattanó maszlagot, jól írja a parlagfüvet is. Nagyon jó a hatással rendelkezik néhány mostanában felszaporodó gyomnövény ellen, mint az egynyári szélfű vagy a varjúmák.
A kombinációban lévő mezotrion pedig talajon keresztüli tartamhatást biztosít számos magról kelő kétszikű ellen, a megfelelő bemosó csapadék függvényében.

A Botiga felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kezelések maximális száma Két kezelés között eltelt idő (nap) Dózis(l/ha) Permetlé (l/ha) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
Kukorica
(takarmány, csemege)
magról kelő kétszikű gyomnövények 1 0,67-1,0 200-300 2 leveles állapottól 6 leveles állapotig
(BBCH 12-16),
2 7-21 osztott kezelés formájában 0,5 + 0,5

Előírt növényvédelmi technológia:
Kukoricában (takarmány, csemege) a készítményt a kultúrnövény kelése után (posztemergensen), annak 2-6 leveles a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles fejlettségekor kell kijuttatni. Felhasználható egyszeri kezelésben 0,67-1,0 liter/ha dózisban, vagy osztott kezelés formájában 0,5+0,5 l/ha mennyiségben. Osztott kezelés esetén a két kezelés időpontja között 7-21 napnak kell eltelnie.
Csemegekukoricában a készítmény használatára vonatkozóan a felhasználás előtt a fajtafenntartó véleményét is ki kell kérni.
A permetezés során kerülni kell az átfedést, mert dupla dózis kijuttatása után a kultúrnövényen átmeneti fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek. A permetezést 250-300 mikronos cseppmérettel, 2 bar nyomással kell végrehajtani.
Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően ősszel őszi kalászosok és őszi káposztarepce vethetők.
Normál vetésváltás esetén a betakarítást követő tavasszal, amennyiben a talaj pH értéke 6-nál alacsonyabb, cukorrépa, pillangós növények, burgonya valamint levélzöldségek nem vethetők.
Extrém száraz időjárási viszonyok fokozzák az utóhatás kockázatát. Ha a készítménnyel kezelt kultúrnövény kipusztul, akkor a kezelt területre azonnal kukorica vethető, vagy 20 cm mély szántás után tavaszi árpa.
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy, osztott kezelés esetén két alkalommal használható fel!
25 °C feletti hőmérsékleten tilos kezelni, a fokozott fitotoxicitási veszély miatt

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Az előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 300 mg/ttkg ≤ LD50 ≤ 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram 
Figyelmeztetés  Veszély

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!