Chaco

Rugalmasan felhasználható gyomirtó permetezőszer repcében és mustárban

Általános információk:

Hatóanyag: 67 g/l pikloram + 267 g/l klopiralid
Hatóanyag csoport: A klopiralid és a pikloram hatóanyag a HRAC „O” hebicidcsoport tagja
Formuláció: folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
Kiszerelés: 1 és 5 literes HDPE flakon
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6300/1307-1/2021. NÉBIH

A Chaco készítményben található hatóanyagok (klopiralid, pikloram) mindegyike felszívódik és szisztemikusan mozog a kezelt gyomnövényekben. A klopiralid és a piklorám is hormonszerű (csavarodás, torzulás) tüneteket okoz. A kezelés után az érzékeny gyomok csavarodnak, torzulnak, majd 2-3 héten belül elpusztulnak. (A hatás kifejtésének ideje függ a hőmérséklettől és az időjárási viszonyok alakulásától.)

A Chaco nagyon jól írtja a székfű- és pipitér- féléket, ragadós galajt, mezei acatot és a keserűfű-féléket. Jó a hatással rendelkezik parlagfű, csattanó maszlag és árvakelésű napraforgó ellen.

Használatának előnyei:

  • Rugalmas tavaszi kijuttatás
  • Széles gyomspektrum
  • Szelektív a repcére és mustárra
  • Két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag gyári kombinációja

A Chaco felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) Permetlé (l/ha) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
őszi káposztarepce magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények 0,3-0,35 200-300 1 oldalhajtás megjelenésétől a virágbimbók megjelenéséig (BBCH 21-50)
mustár magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények 0,3-0,35 200-300 4 leveles állapottól 6 leveles fejlettségig (BBCH 14-16)

Előírt növényvédelmi technológia:

Őszi káposztarepce kultúrában a készítményt posztemergensen, tavasszal kell kijuttatni, a kultúrnövény első oldalhajtásának megjelenésétől (a nyugalmi időszak után, mikor a levegő hőmérséklete már 10 C° felett van) a virágbimbók megjelenéséig (rejtettbimbós állapotig), 0,3-0,35 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles fejlettségi állapotukban, a ragadós galaj (Galium aparine) 3 levélörvös állapotában, a mezei acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre. Erős galaj fertőzés, vagy 3 örvösnél fejlettebb egyedek esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni.

Mustárban a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 4-6 leveles, a kétszikű gyomfajok szik-4 leveles, a mezei acat tőlevélrózsás állapotában.

Jó hatékonyságú a fészkes virágzatúak és a keserűfű-félék családjába tartozó gyomnövények, továbbá ragadós galaj ellen.

A készítménnyel kezelt kultúrnövény maradványai károsíthatják a következő, klopiralid hatóanyagra érzékeny kultúrákat: borsó, bab, csillagfürt és más hüvelyesek, sárgarépa, petrezselyem, pasztinák és más ernyős virágzatú kultúrák, burgonya, saláta és egyéb fészkes virágzatú kultúrnövények. Nem vethetők a fentebb felsorolt érzékeny kultúrák a készítmény kijuttatásával azonos évben. A betakarítás után a lehető leghamarabb fel kell aprítani és be kell dolgozni a talajba a növényi maradványokat, hogy azok hamarabb lebomoljanak. Érzékeny növények vetése előtt meg kell győződni arról, hogy a kezelt kultúrnövény maradványai teljesen lebomlottak.

Normál vetésváltás esetén a kijuttatatást követő év tavaszán nincs veszélye az utóvetemény károsodásának. Viszont hüvelyesek vetése előtt szántás vagy mély talajművelés szükséges.

A kultúrnövény kipusztulása esetén tavasszal csak tavaszi kalászosok, tavaszi káposztarepce és kukorica vethető.

A készítmény kizárólag tavaszi kijuttatással, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

 

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Az előírás szerinti felhasználás esetén előírása nem szükséges

Forgalmazási kategória:  I. forgalmi kategória

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra

vonatkozó előírások:

 

Veszélyességi besorolás:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram

Figyelmeztetés Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!