Chikara Duo

A tökéletes gyomirtásért

Általános információk:

Hatóanyag: 6,7 g/kg flazaszulfuron + 288 g/kg glifozát
Hatóanyag csoport: A flazaszulfuron hatóanyag a HRAC „B”, a glifozát hatóanyag a HRAC „G” hebicidcsoport tagja
Formuláció: vízben diszpergálható granulátum (WG)
Kiszerelés: 1 és 3 kg
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/1296-1/2016. NÉBIH

  • 2 hatóanyag gyári kombinációja a kiváló gyomirtás érdekében
  • Rugalmas kijuttatási idő – gyomnövények keléséhez igazított felhasználás
  • Pre-emergens & poszt-emergens hatás -Tartamhatás & „sokk” hatás

A Chikara Duo felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Alma, körte
(4 évesnél idősebb)
Magról kelő egyszikű gyomnövények,Magról kelő kétszikű gyomnövények, tarackbúza, mezei acat, pongyola pitypang 3,0 200-400 márciustól július közepéig
Szőlő (borszőlő és csemegeszőlő) (4 évesnél idősebb) Magról kelő egyszikű gyomnövények,Magról kelő kétszikű gyomnövények, tarackbúza, mezei acat, pongyola pitypang 3,0 200-400 áprilistól júniusig

Javasolt növényvédelmi technológia:
Szőlő- (borszőlő és csemegeszőlő), alma és körteültetvényekben, csak 4 évesnél idősebb telepítésekben, védőlemezzel felszerelt szórófejekkel, vagy egyéb speciális permetezés-technikával csak sorkezelés formájában juttatható ki. A hektárra megadott dózis alapján és a sortávolság függvényében kell kiszámolni a ténylegesen kezelt felületre szükséges szermennyiséget (3 méteres sortávolság, 1 méter széles sorkezelés esetén az ültetvény felületének 33%-a).
A kezelést almában és körtében márciustól július közepéig, szőlőben áprilistól június végéig kell elvégezni (a 65, illetve 75 napos élelmezés-egészségügyi várakozási idő figyelembe vételével). A kijuttatást a gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, azok 5-10 cm-es, legfeljebb 15 cm-es magasságánál kell elvégezni. Mezei acat (Cirsium arvense) ellen annak tőlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális időpontja.
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld növényi részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön, mert azokat maradandóan károsítja. A fiatal, még nem elfásodott törzsű csemetéket szintén károsítja a készítmény.

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Szőlő (bor, csemege): 75 nap, Alma és körte: 60 nap
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram 

Figyelmeztetés Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Chikara Duo az Ishihara Sangio Kaisha Ltd., Japán védjegyzett márkaneve.