Dicavel SL

Gyomirtó permetezőszer kukoricában

Általános információk:

Hatóanyag: 480 g/l dikamba
Hatóanyag csoport: dikamba a HRAC „O” hebicidcsoport tagja
Formuláció: folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/311-1/2017. NÉBIH

A Dicavel SL hatóanyaga a dikamba a hormonhatású herbicidek herbicidcsoporton belül benzoesav-származékok csoportjába tartozik. Magról kelő és évelő kétszikűek ellen használható, valamint jól írtja a 2,4-D és MCPA hatóanyagokra kevésbé érzékeny gyomnövényeket – pl: kamilla, galaj – is.
A Dicavel SL a kijuttatás után felszívódik a gyomnövényében, ahol gátolja az auxin kötések kialakulását, ezáltal a növények a hosszirányú növekedését, rügydifferenciálódását, és virágzását.

Dicavel SL felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Kukorica (takarmány) magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények 0,5 – 0,6 200 – 300 1 kultúrnövény 3-6
leveles fejlettsége
(BBCH 13-16)

Javasolt növényvédelmi technológia:
Kukoricában (takarmány) a kultúrnövény kelése után annak 3-6 leveles, valamint a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles fejlettségekor kell a kezelést végrehajtani. Évelő kétszikű gyomfajok esetében a magasabb dózisban kell alkalmazni, apró szulák (Convolvulus arvensis) és sövény szulák (Calystegia sepium) ellen, ha a gyomnövények átlagos nagysága eléri a 15-20 cm-t, mezei acat (Cirsium arvense) ellen pedig annak tőlevélrózsás állapotában. Évelő kétszikű gyomnövényekkel erősen fertőzött területen a kukorica 6 leveles fejlettségén túl, a permetezést durva cseppképzésű, a sorok közé belógó szórófejekkel célszerű elvégezni.

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 6 óra
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram

Figyelmeztetés Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Dicavel SL gyártója és a termék tulajdonosa a Globachem NV. Belgium