Fidox

Gyomirtó permetezőszer kalászosokban, napraforgóban és burgonyában

Általános információk:

Hatóanyag: 800 g/l proszulfokarb
Hatóanyag csoport: proszulfokarb: HRAC „N”, lipid bioszintézis gátló hatású herbicidcsoporton belül a tiokarbamát-szulfoxidok hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC)
Kiszerelés: 10 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/2504-1/2017. NÉBIH

A Fidox 800 EC hatóanyaga a proszulfokarb elsősorban, preemergens kijuttatással felhasználható talajherbicid. A hatóanyagot a csírázó növények gyökerein és hajtásain keresztül szívódik fel és jut el a növények merisztéma szövetéhez. Itt a proszulfokarb gátolja a hosszú szénláncú zsírsavak szintézisét.
Kezelés hatására a gyomnövények ki sem csíráznak, vagy deformált csírákat és levelet hoznak, amelyek gyorsan el is pusztulnak.
Lomblevélen keresztül is felszívódik a proszulfokarb és lassan mozog a növény csúcsi irányba, azonban hatékonysága alacsonyabb.
A Fidox 800 EC a legjobb hatékonyságát a gyomnövények csírázása előtti vagy röviddel a csírázás megindulása időszakában történő kijuttatással érhetjük el.

Fidox 800 EC felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) Kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
Napraforgó magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények 5,0 200-300 vetés után, kelés előtt
(BBCH 00-08)
Burgonya magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények 5,0 200-300 végleges bakhátak kialakítása után preemergensen, kihajtás előtt
(BBCH 00-08)
Öszi búza,
őszi árpa,
nagy széltippan (Apera spica-venti) 3,0 200-300 vetés után, kelés előtt (preemergensen);
kelés után 3 leveles állapotig
(korai posztemergensen)
(BBCH 00-13)

Javasolt növényvédelmi technológia:
Napraforgóban magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen 5,0 l/ha-os dózisban, a napraforgó vetése után, kelése előtt preemergensen kell kijuttatni. A megfelelő hatékonyság érdekében, a készítményt a napraforgóban engedélyezett hatóanyagokkal – metobromuron, flurokloridon – kombinációban javasolt kijuttatni.
Burgonyában magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen 5,0 l/ha-os dózisban, a burgonya végleges bakhát kialakítását követően, preemergensen kell kijuttatni. A megfelelő hatékonyság érdekében, a készítményt burgonyában engedélyezett hatóanyagokkal – metobromuron, metribuzin – kombinációban javasolt kijuttatni. Permetezést követően sorművelés nem végezhető.
Őszi búzában és őszi árpában nagy széltippannal (Apera spica-venti) fertőzött területen önmagában, preemergensen vagy korai posztemergensen a kultúrnövény 3 leveles fejlettségéig 3,0 l/ha-os dózisban kell alkalmazni. Magról kelő kétszikű gyomnövények ellen kombinációban kell kijuttatni, a kombinációs partner technológiai paramétereinek betartása mellett.

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Az előírás szerinti felhasználás esetén előírása nem szükséges
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

Veszélyességi besorolás:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram 
Figyelmeztetés  Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!