Figaro 360

Nem szelektív szisztemikus herbicid az egyéves és évelő gyomok irtására

Általános információk:

Hatóanyag: 360 g/l glifozát, ami megfelel 485,8 g/l glifozát izopropil – amin sónak
Hatóanyag csoport:glifozát a HRAC „G” hebicidcsoport tagja
Formuláció: Vízoldható koncentrátum (SL)
Kiszerelés: 5 l, 20 l
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6300/3213-1/2020.NÉBIH

A Figaro hatóanyaga a glifozátmelyet a növény klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül veszi fel. A hatóanyag innen transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, rizómákba. A tünetek 1-2 hét után jelentkeznek öregedésben, törpe növésben, levél és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, a kezelt növény elpusztul. Mivel a glifozátok a növényben való mozgása során a szaporító képletekbe is eljut, hatása az évelők esetében is a növény pusztulásához, vagy maradandó károsodásához vezet.
Hatása ennek megfelelően a választott dózis függvényében kiterjed mind a magról kelő, mind az évelő egy- és kétszikűekre.

Figaro360 felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító
(cél)
Kezelés ideje Kezelések max. száma Kezelések
közti min. idő (nap)
Szer (l/ha) Víz
(l/ha)
É.V.I.
(nap)
Összes szántóföldi kultúra magról kelő egy- és kétszikű gyomok
Évelő egy- és kétszikű gyomok
vetés előtt 1 2,0-3,0
4,0-6,0
150-300 n.k.
Összes szántóföldi kultúra magról kelő egy- és kétszikű gyomok vetés után a csírázás megindulásáig 1 2,0-3,0 150-300 n.k.
Tarló és művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek magról kelő egy- és kétszikű gyomok
Évelő egy- és kétszikű gyomok
a gyomnövények
intenzív
növekedésekor
1 2,0-3,0
4,0-6,0
150-300 n.k.
Nem mezőgazdasá¬gi területek * totális gyom- és cserjeirtás a gyomnövények
intenzív
növekedésekor
2 60 5,0-6,0 250-300 n.k.
Közterületek ** magról kelő egy- és kétszikű gyomok
Évelő egy- és kétszikű gyomok
a gyomnövények
intenzív
növekedésekor
2 60 2,0-3,0
4,0-6,0
250-300 n.k.
Legelő, gyep totális gyomirtás a gyep feltörését megelőzően 2 60 4,0-6,0 250-300 n.k.
Erdészet
összes fafaj
totális gyom- és cserjeirtás legkésőbb a telepítés előtt 1-2 héttel 1 3,0-5,0 250-300 n.k.
Erdészet
fakitermelés után
sarjhajtások sarjhajtások ellen 2 60 3,5 % töménységben 300-400 n.k.
Szőlő
(min. 3 éves)
magról kelő egy- és kétszikű gyomok
évelő egy- és kétszikű gyomok
hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után 2 60 2,0-3,0
4,0-6,0
150-200 n.k.
Almatermésűek (min. 3 éves) magról kelő egy- és kétszikű gyomok
évelő egy- és kétszikű gyomok
hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után 2 60 2,0-3,0
4,0-6,0
150-200 n.k.
Csonthéjasok (min. 3 éves) magról kelő egy- és kétszikű gyomok
évelő egy- és kétszikű gyomok
hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után 2 60 2,0-3,0
4,0-6,0
150-200 n.k.
Héjas
gyümölcsűek (min. 3 éves)
magról kelő egy- és kétszikű gyomok
évelő egy- és kétszikű gyomok
hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után 2 60 2,0-3,0
4,0-6,0
150-200 n.k.
Őszi búza évelő egy- és kétszikű gyomok 2 héttel
betakarítás előtt
1 4,0-6,0 150-250 14
Őszi és tavaszi árpa évelő egy- és kétszikű gyomok 2 héttel
betakarítás előtt
1 4,0-6,0 150-250 14
Repce magról kelő egy- és kétszikű gyomok
évelő egy- és kétszikű gyomok
60%
magbarnulásnál
1 3,0-4,0 150-250 10

n.k.: Ezen kultúrák esetében élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges, amennyiben a növényvédelmi technológia az engedélyokiratban előírtak szerint történik.

A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektől megvédendő kultúrnövényre nem kerülhet a hatóanyag, mert azt károsíthatja!

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Forgalmazási kategória: 0,5 és 1 literes kiszerelés: III. forgalmi kategória
1 liter feletti kiszerelés: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram: 
Figyelmeztetés: –

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Figaro 360 gyomirtó permetezőszer azonos a 6300/2199-1/2020. NÉBIH számon engedélyezett
Barclay Gallup Biograde 360 gyomirtó permetezőszerrel