Figaro 360

Nem szelektív szisztemikus herbicid az egyéves és évelő gyomok irtására

Általános információk:

Hatóanyag: 360 g/l glifozát, ami megfelel 485,8 g/l glifozát izopropil – amin sónak
Hatóanyag csoport: glifozát a HRAC „G” hebicidcsoport tagja
Formuláció: Vízoldható koncentrátum (SL)
Kiszerelés: 5 l, 20 l
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/709-1/2017.NÉBIH

A Figaro hatóanyaga a glifozát melyet a növény klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül veszi fel. A hatóanyag innen transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, rizómákba. A tünetek 1-2 hét után jelentkeznek öregedésben, törpe növésben, levél és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, a kezelt növény elpusztul. Mivel a glifozátok a növényben való mozgása során a szaporító képletekbe is eljut, hatása az évelők esetében is a növény pusztulásához, vagy maradandó károsodásához vezet.
Hatása ennek megfelelően a választott dózis függvényében kiterjed mind a magról kelő, mind az évelő egy- és kétszikűekre.

Figaro360 felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító
(cél)
Kezelés ideje Kezelések max. száma Kezelések
közti min. idő (nap)
Szer (l/ha) Víz
(l/ha)
É.V.I.
(nap)
Szántóföld magról kelő egy- és kétszikű gyomok
Évelő egy- és kétszikű gyomok
vetés előtt, ill. után a csírázás megindulásáig 2 60 2,0-3,0
4,0-6,0
150-300 n.k.
Tarló magról kelő egy- és kétszikű gyomok
Évelő egy- és kétszikű gyomok
a gyomnövények intenzív növekedésekor 2 60 2,0-3,0
4,0-6,0
150-300 n.k.
Mezőgazdasá­gilag nem művelt területek, csatornák, árokpartok, vasúti pályatestek totális gyom- és cserjeirtás a gyomnövények
intenzív
növekedésekor
2 60 5,0-7,0 250-300 n.k.
Házi kertek, temetők magról kelő egy- és kétszikű gyomok
Évelő egy- és kétszikű gyomok
a gyomnövények
intenzív
növekedésekor
2 60 2,0-3,0
4,0-6,0
250-300 n.k.
Közterületek (kivéve játszóterek) magról kelő egy- és kétszikű gyomok
Évelő egy- és kétszikű gyomok
a gyomnövények
intenzív
növekedésekor
2 60 2,0-3,0
4,0-6,0
250-300 n.k.
Legelő, gyep totális gyomirtás a gyep feltörését megelőzően 2 60 4,0-6,0 250-300 n.k.
Lucerna aranka kaszálást követő
5-7 nap múlva
2 60 0,5-0,7
ill.
0,2-0,3 %
150-250 n.k.
Erdészet összes fafaj (erdőtelepítés előtt) totális gyom- és cserjeirtás telepítés előtt 1-2 héttel 1 3,0-5,0 250-300 n.k.
Erdészet
luc-, erdei-, duglászfenyő
totális gyom- és cserjeirtás telepítés után 2 évvel 1 3,0-5,0 250-300 n.k.
Erdészet
Luc-, erdei-, duglászfenyő
(2 évesnél idősebb)
totális gyom- és cserjeirtás 2 évnél idősebb telepítésekben 1 3,0-5,0 250-300 n.k.
Erdészet fakitermelés sarjhajtások sarjhajtások ellen 2 60 3,5 %
töménységben
300-400 n.k.
Szőlő
(min. 3 éves)
magról kelő egy- és kétszikű gyomok
évelő egy- és kétszikű gyomok
hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után 2 60 2,0-3,0
4,0-6,0
150-200 n.k.
Almatermésűek (min. 3 éves) magról kelő egy- és kétszikű gyomok
évelő egy- és kétszikű gyomok
hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után 2 60 2,0-3,0
4,0-6,0
150-200 n.k.
Csonthéjasok (min. 3 éves) magról kelő egy- és kétszikű gyomok
évelő egy- és kétszikű gyomok
hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után 2 60 2,0-3,0
4,0-6,0
150-200 n.k.
Héjas
gyümölcsűek (min. 3 éves)
magról kelő egy- és kétszikű gyomok
évelő egy- és kétszikű gyomok
hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után 2 60 2,0-3,0
4,0-6,0
150-200 n.k.
Őszi búza évelő egy- és kétszikű gyomok 2 héttel
betakarítás előtt
1 4,0-6,0 150-250 14
Őszi és tavaszi árpa évelő egy- és kétszikű gyomok 2 héttel
betakarítás előtt
1 4,0-6,0 150-250 14
Kukorica (takarmány) állományszárítás 30-40 % nedvesség­tartalomnál 1 2,0-5,0 50-60 (légi) 150-250 (földi) 14
Napraforgó állományszárítás 20-30 % nedvesség­tartalomnál 1 2,0-5,0 50-60 (légi)
150-250 (földi)
10 nap – max.2 L/ha dózis alkalmazása esetén
14 nap -max.5 L/ha dózis alkalmazása esetén
Repce állományszárítás 60%
magbarnulásnál
1 4,0 150-250 10
Szója állományszárítás 30 % nedvesség­tartalomnál 1 3,0-5,0 150-250 10 nap -3 L/ha dózis alkalmazása esetén)
14 nap -5 L/ha dózis alkalmazása esetén

n.k.: Ezen kultúrák esetében élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges, amennyiben a növényvédelmi technológia az engedélyokiratban előírtak szerint történik.

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Forgalmazási kategória: III. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: kizárólag napraforgóban és kukoricában, legalább 10 ha összefüggő táblaméret
esetén, a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával és elsodródásgátló szórófej alkalmazásával.

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:
GHS piktogram: –
Figyelmeztetés: –

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Figaro 360 azonos a 04.2/5211-1/2015. NÉBIH számon engedélyezett Barclay Gallup Biograde 360 gyomirtó permetezőszerrel.