Flurostar Super

Egyedi kombinációjú gyomirtó szer kalászosokban

Általános információk:
Hatóanyag: 100 g/l fluroxipir + 1 g/l floraszulam
Hatóanyag csoport: A fluroxipir hatóanyag a HRAC „O” piridiloxi-karbonsavak hatóanyagcsoportba, a floraszulam a HRAC „B”, triazol-pirimidin-szulfonanilid hatóanyagcsoportba tartozik.
Formuláció: szuszpo-emulzió (SE)
Kiszerelés: 1 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6300/248-1 /2021. NÉBIH

A Flurostar Super –ben található hatóanyagok (fluroxipir, floraszulam) mindegyike magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen hatékony. Eltérő hatásmechanizmusnak köszönhetően széles gyomspektrum ellen felhasználható. A floraszulam gátolja az acetolaktát-szintázt (ALS), bioszintézisét, mely az egyik kulcsenzime az elágazó láncú aminosavak (valin, leucin és izoleucin) szintézisének, míg a fluroxipir egy növekedés szabályozó hatóanyag, mely hatásmechanizmusát tekintve utánozza az auxin működését a növényekben. A fluroxipir megzavarja a növényi sejtek növekedését az érzékeny gyomnövények újonnan képződő száraiban és leveleiben, ami hibás – kanalasodás, csalánosodás – növekedéshez vezet.

A Flurostar Super gyorsan megállítja a fogékony gyomok növekedését. A tipikus tünetek azonban (elszíneződés, kanalasodás, csalánosodás) a haldokló gyomnövényeknél a kijuttatást követő 1-2 hétig nem észlelhetők, a termesztési körülményektől és a gyomnövények érzékenységétől függően. Az érzékeny gyomnövények a kezelés után 2-3 héttel elpusztulnak.

Előnyei:

  • Két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag gyári kombinációja
  • A folyékony SE formuláció optimális felvételt és hatékonyságot biztosít
  • Széles gyomspektrum
  • Rugalmas kijuttatási időzítés
  • Hűvös időben is hatékony
  • Kiváló esőállóság és szelektivitás

Flurostar Super felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító A kijuttatáshoz szükséges A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)

szer

(l/ha)

 

víz (l/ha)

 

őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikále, zab magról kelő kétszikű gyomnövények 1,0-1,25 200-300

4 leveles állapottól 2 nóduszos állapotig (BBCH 14-32)

Flurostar Super hatékonysága

Előírt növényvédelmi technológia:

Őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikálé és zab kultúrákban a kultúrnövény 4 leveles állapotától a két nóduszos fejlettségéig lehet kijuttatni a készítményt. A kijuttatás időpontját elsősorban a gyomnövények fenológiai állapota határozza meg. A ragadós galaj (Galium aparine) 2-4 levélörvös, az egyéb magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Erős ragadós galaj fertőzés vagy fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni a készítményt.

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának.

A kultúrnövény kipusztulása esetén a kezelést követően, csak tavaszi búza, tavaszi árpa, zab, kukorica és angolperje vethető.

A készítmény kizárólag tavaszi kijuttatással, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra
vonatkozó előírások:

Veszélyességi besorolás:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram

Figyelmeztetés Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

 

A Furostar Super gyártója és a termék tulajdonosa a Globachem N.V., Belgium.