Galgone 200 EC

Gyomirtó permetezőszer kalászosokban és kukoricában

Általános információk:

Hatóanyag: 200 g/l fluroxipir
Hatóanyag csoport: fluroxipir: HRAC „O”, piridin-karboxilsav amidok hatóanyagcsoport
Formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6300/85-2/2019. NÉBIH

A Galgone 200 EC hatóanyaga a flurixipir egy növekedés szabályozó gyomirtó készítmény. A fluroxipir hatásmechanizmusát tekintve utánozza az auxin működését a növényekben. A fluroxipir megzavarja a növényi sejtek növekedését az érzékeny gyomnövények újonnan képződő száraiban és leveleiben, ami hibás – kanalasodás, csalánosodás – növekedéshez vezet. Az érzékeny gyomnövények a kezelés után 2-3 héttel elpusztulnak.

Galgone 200 EC felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
kalászosok
(őszi búza, őszi árpa,
tavaszi árpa, rozs, zab,
tritikálé)
magról kelő kétszikű
gyomnövények,
valamint aprószulák,
sövényszulák,
hamvas szeder
0,4-1,0 200-300 2-3 leveles állapottól
a kalászhányás
kezdetéig
(BBCH 12-51)
kukorica (takarmány) magról kelő kétszikű
gyomnövények,
valamint aprószulák,
sövényszulák,
hamvas szeder
1,25-1,75 200-300 4-6 leveles állapot
(BBCH 14-16)

Javasolt növényvédelmi technológia:
Kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé) a készítményt azok 2-3 leveles állapotától a kalászhányás kezdetéig lehet kijuttatni. Sörárpán kívül az egyéb kalászosokban a gyomirtási spektrum szélesítése, valamint mezei acat (Cirsium arvense) ellen hormonbázisú készítményekkel (2,4-D, MCPA) tankkombinációban célszerű alkalmazni. Hormonbázisú készítményekkel kombinációban a készítmény dózisa 0,75 l/ha, szulfonil karbamid hatóanyagú gyomirtó szerrel kombinációban a készítmény dózisa 0,4-0,6 l/ha, a kombinációs partnert annak engedélyokiratában meghatározott mennyiségben kell kijuttatni, valamint figyelembe kell venni a kombinációs partner kijuttatásának a kalászosokra vonatkozó fenológiai paramétereit.
Kukoricában (takarmány) a kultúrnövény 4-6 leveles állapotában kell kijuttatni a készítményt. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles állapotukban, az aprószulák (Convolvulus arvensis), sövényszulák (Calystegia sepium) 10-15 cm-es, a hamvas szeder (Rubus caesius) 15-20 cm-es állapotában a legérzékenyebb a készítményre. Erős fertőzés esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni.
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Az előírás szerinti felhasználás esetén előírása nem szükséges
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi besorolás:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján*: nem veszélyes
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram:

Figyelmeztetés: Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Galgone 200 EC azonos a 04.2/8128-1/2011. MgSzH számon engedélyezett Flurostar 200 EC gyomirtó permetezőszerrel