Hanami

Gombaölő csávázószer burgonyában

Általános információk:

Hatóanyag: 60 g/kg flutolanil
Hatóanyag csoport: FRAC “7” sejtlégzés gátló (SDHI gátló) hatóanyag
Formuláció: Porozó szer (DP)
Kiszerelés: 5 kg
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/4710-1/2018 NÉBIH

A Hanami hatóanyaga a flutalonil szisztémikus hatásával gátolja a Rhizoctonia solani micélum oxigén-fogyasztását, valamint a szukcinát-dehidrogenáz-komplex (II. Komplex) aktivitását a gomba mitokondriumában. A flutolanil hatékonyabb volt az Rhizoctinia. solani komplex II aktivitásának blokkolásában, mint a többi toluanilid csoportba tartozó hatóanyag.

Hanami felhasználására vonatkozó előírások

Két kezelés
közt eltelt
minimális
időtartamUtolsó kezelés fenostádiuma

Kultúra Károsító A kezelések évenkénti maximális száma Kijuttatáshoz szükséges Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Burgonya rizoktóniás betegség 1 1,5 vetőgumó
(BBCH 00)

Javasolt növényvédelmi technológia:

A vetőgumó aporcsávázását az ültetéssel egy menetben, vagy közvetlenülaz ültetés előtt kell elvégezni. Ültetéskor a készítményt az ültetőgépre szerelt félautomata, vagy autómata adagoló adapterrel szükséges a gumó felületére juttatni. Az ültetés előtti kezeléskor a készítményt egyenletesen kell a vetőgumó felületére juttatni porcsávázásra engedélyezett berendezéssel.

A védőhatás biztosítása érdekében a csávázást illetve az ültetést esős időben kerülni kell. A kezelni kívánt vetőgumónak száraznak és lehetőleg portól és talajmaradványoktól mentesnek kell lennie. A beteg és sérült gumókat a kezelés előtt el kell távolítani.

A csávázott burgonyagumót étkezési célra felhasználni tilos!

Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Előírt növényvédelmi technológia szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

 

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra

vonatkozó előírások:

Veszélyességi besorolás:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján:

GHS piktogram:

Figyelmeztetés: Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Hanami gyártója és a termék tulajdonosa az Belchim Crop Protection NV/SA, Belgium.