Impresszum

Belchim Crop Protection Hungary Kft.
Jagelló út 14 | 1124 Budapest
T: +36 15 775 284 | F: +36 15 775 285
E-mail: info@belchim.com

Weboldal-szolgáltató:
Combell nv
Skaldenstraat 121
9042 Gent
België

Felelős a tartalomért:
Tamas Nemeth
Belchim Crop Protection Hungary Kft.
Jagelló út 14 | 1124 Budapest
T: +36 15 775 284 | F: +36 15 775 285
E-mail: info-de@belchim.com

Adatvédelmi tiszt: Pedro De Boeck

Felügyelet:

Felhasználási feltételek és jogi megjegyzések:
A weboldal elérésére és használatára az alábbiakban meghatározott használati feltételek és alkalmazandó törvények és rendeletek vonatkoznak. A weboldal elérésével és használatával a felhasználó további korlátozások vagy módosítások nélkül elfogadja a következő használati feltételeket:
A Belchim Crop Protection NV / SA webhelyein található információkat folyamatosan felülvizsgálják, és rendszeresen frissítik. A megadott információk időszerűségéért, pontosságáért és teljességéért nem vállalunk felelősséget vagy garanciát. Ugyanez vonatkozik az összes többi weboldalra, amelyre a hiperhivatkozás utal. A Belchim Crop Protection NV / SA nem vállal felelősséget az ilyen kapcsolaton keresztül elérhető webhelyek tartalmáért. Ezenkívül a Belchim Crop Protection NV / SA fenntartja a jogot a megadott információk módosítására vagy kiegészítésére.

Garancia:
A weboldalon található információkat a Belchim Crop Protection NV / SA nyújtja anélkül, hogy bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállást vagy garanciát vállalna a felhasználók számára. A kereskedelmesség, az adott célra való alkalmasság, valamint a törvények és szabadalmak megsértésének bármilyen hallgatólagos garanciája szintén kizárt. Noha a Belchim Crop Protection NV / SA úgy véli, hogy a megadott információ pontos, mégis tartalmazhat hibákat vagy pontatlanságokat. Nincs semmiféle garancia vagy garancia.
A Belchim Crop Protection NV / SA – szándék kivételével – semmilyen felelősséget nem vállal a weboldal vagy annak tartalmának használatából eredő vagy azzal kapcsolatos károkért. Ez függetlenül a kereset formájától és attól, hogy ez az igény szerződésen vagy nem szerződésen alapul-e.