Jura EC

Kezelje rugalmasan kalászosait ősszel

Általános információk:

Hatóanyag: Proszulfokarb – 667 g/l + diflufenikán – 14 g/l
Hatóanyag csoport: Proszulfokarb a HRAC „N”, lipid bioszintézis gátlók, a diflufenikán a HRAC „F1” karotionid bioszintézis gátlók hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: Emulzióképző koncentrátum (EC)
Kiszerelés: 10 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/2648-1/2018. NÉBIH

A Jura EC két eltérő hatásmechanizmusú gyomirtó hatóanyag gyári kombinációja. A proszulfokarb gátolja a hosszú szénláncú zsírsavak szintézisét. Kezelés hatására a gyomnövények ki sem csíráznak, vagy deformált csírákat és levelet hoznak, amelyek gyorsan el is pusztulnak.
A diflufenikán hatóanyag pedig a karotinoidok bioszintézisét gátolja. A karotinoidok hiánya a levélszövet fehérítését és a sejtek bomlását okozza, ami különösen az új szövetek esetében megfigyelhető. A diflufenikán a fiatal, folyamatosan növekvő gyomnövények ellen a leghatékonyabb. Kijuttatás után a hosszú tartamhatást biztosít talajon keresztül megfelelő mennyiségű bemosó csapadék esetén.

A Jura EC felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Őszi búza, őszi árpa magról kelő kétszikű gyomnövények, nagy széltippan 4 200-300 vetés után kelés előtt, az első levél megjelenésétől 3 leveles fejlettségig (BBCH 00-13)

Javasolt növényvédelmi technológia:

Őszi búzában és őszi árpában a készítményt őszi kijuttatással, nagy széltippannal (Apera spica-venti) és magról kelő kétszikű gyomnövényekkel fertőzött területen preemergensen vagy korai posztemergensen a kultúrnövény 3 leveles fejlettségéig 4 l/ha dózisban kell alkalmazni.

A kultúrnövény károsodásának elkerülése érdekében meg kell akadályozni a készítmény közvetlen érintkezését a vetőmaggal. A jó szelektivitáshoz jó magágy készítés, egyenletes vetésmélység, valamint a vetőmag talajjal való megfelelő takarása (minimum 3 cm) szükséges. A kezelés idején vízzel telített talajok, vagy közvetlenül a vetés után lehulló nagy mennyiségű csapadék a kultúrnövény károsodásához vezethet.
Normál vetésváltás esetén, betakarítást követően, bármilyen kultúrnövény vethető. Lóbab csak a kezelés után 1 évvel vethető!
A kultúrnövény kipusztulása esetén talajművelést követően őszi búza és őszi árpa vethető!
A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően azonnal ki kell üríteni, a tartályt, és a szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel!
A készítmény őszi kijuttatással egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram 

Figyelmeztetés Veszély

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Jura EC növényvédő szer gyártója a Globachem NV. Belgium