Jura

Kezelje rugalmasan kalászosait ősszel

Általános információk:

Hatóanyag: Proszulfokarb – 667 g/l + diflufenikán – 14 g/l
Hatóanyag csoport: Proszulfokarb a HRAC „N”, lipid bioszintézis gátlók, a diflufenikán a HRAC „F1” karotionid bioszintézis gátlók hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: Emulzióképző koncentrátum (EC)
Kiszerelés: 10 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/2648-1/2018. NÉBIH

A Jura EC két eltérő hatásmechanizmusú gyomirtó hatóanyag gyári kombinációja. A proszulfokarb gátolja a hosszú szénláncú zsírsavak szintézisét. Kezelés hatására a gyomnövények ki sem csíráznak, vagy deformált csírákat és levelet hoznak, amelyek gyorsan el is pusztulnak.
A diflufenikán hatóanyag pedig a karotinoidok bioszintézisét gátolja. A karotinoidok hiánya a levélszövet fehérítését és a sejtek bomlását okozza, ami különösen az új szövetek esetében megfigyelhető. A diflufenikán a fiatal, folyamatosan növekvő gyomnövények ellen a leghatékonyabb. Kijuttatás után a hosszú tartamhatást biztosít talajon keresztül megfelelő mennyiségű bemosó csapadék esetén.

Jura EC hatásspektruma:

Jura EC felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges A kezelés ideje

(fenológiai állapot szerint)

szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Őszi búza,

őszi árpa

magról kelő kétszikű

gyomnövények, nagy széltippan (Apera spica-venti)

2,7-4,0 200-300 vetés után kelés előtt,

az első levél megjelenésétől 3 leveles fejlettségig

(BBCH 00-13)

Javasolt növényvédelmi technológia:

Őszi búzában és őszi árpában a készítményt őszi kijuttatással, nagy széltippannal (Apera spica-venti) és magról kelő kétszikű gyomnövényekkel fertőzött területen vetés után, kelés előtt (preemergensen) vagy korai posztemergensen a kultúrnövény első levelének megjelenésétől a 3 leveles fejlettségéig 2,7-4,0 l/ha dózisban kell alkalmazni. Korai posztemergensen a magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles, a nagy széltippan (Apera spica-venti) 1-2 leveles fenológiai stádiumában kell kijuttatni a készítményt.

 

A készítmény őszi kijuttatással egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

A megfelelő hatékonyság feltétele a jól megművelt, aprómorzsás, rögmentes talajfelszín.

Preemergensen a jó szelektivitáshoz jó magágy készítés, egyenletes vetésmélység és valamennyi vetőmag legalább 3-4 cm-es talajréteggel való takarása szükséges. Nem szabad a készítményt rögös magágyra, vízzel telített talajokon kijuttatni. A kezelés időpontjában vízzel telített talajok, vagy közvetlenül a kezelés után lehulló nagy mennyiségű csapadék a kultúrnövény károsodásához vezethet.

Posztemergensen nem szabad stresszhatásnak kitett (fagy, szárazság, belvíz, betegségek, kártevők), legyengült kalászos kultúra állományt kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt.

Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra!

A készítményt 1 % alatti szervesanyag-tartalmú talajokon, szélsőségesen könnyű talajokon nem szabad alkalmazni!

A kijuttatás során fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé elsodródásának megakadályozására.

A helyi lakosok védelme érdekében a kezelt területektől egy 50 méteres kezeletlen biztonsági zónát kell tartani!

Normál vetésváltás esetén a kezelt kalászos betakarítását követően bármilyen kultúra vethető lóbab kivételével, amely a kezelést követően 1 évig nem vethető. A kultúrnövény kipusztulása esetén talajművelést követően őszi búza és őszi árpa vethetőek.

 

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)

Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

 

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

 

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram 
Figyelmeztetés  Veszély

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

 

A Jura EC növényvédő szer gyártója a Globachem NV. Belgium