Karibu

AZ ADJUVÁNSOK GYÉMÁNTJA

Általános információk:
Hatóanyag: 765 g/l poliéterrel módosított trisziloxán
Formuláció: oldható koncentrátum (SL)
Kiszerelés: 1 liter, és 5 liter
Eltarthatóság: 4 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/875-2/2018 NÉBIH

Karibu Előnyei

  • Hatékonyabbá és gazdaságosabbá teszi a növényvédelmet
  • A kijuttatott hatóanyag egészét a megfelelő helyre juttatja
  • Beáramlik a légzőnyílásokba, áttöri a kutikuláris viaszréteget
  • Különféle felületeken tökéletes fedettséget biztosít (levélszőrök, viasz, poros felszín)
  • Elősegíti a tapadást és az esőállóságot
  • Mérsékli a növényvédő szer veszteséget

A Karibu egy nem-ionos típusú – poliéterrel módosított trisziloxán – permetezési adalékanyagot tartalmaz, amely egyedülálló módon képes csökkenteni a folyadékok felületi feszültségét. E tulajdonságának köszönhetően jelentősen megnöveli a kijuttatott permetlé cseppek szétterülését a permetezési célfelületen. Így megnöveli a kezelt növények permetlé fedettségét, ezzel pedig javítja az alkalmazott növényvédő szerek biológiai hatásosságát, E hatékonyság növekedés különösen viaszos, szőrözött, vas poros felületű növényeken kimagasló.

Karibu felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Dózis

(l/ha)

Permetlé

(l/ha)

Az utolsó kezelés

fenostádiuma

szántóföldi

kultúrák

0,2 a gombaölő, rovarölő, gyomirtó szer engedély-okirata szerint a gombaölő, rovarölő, gyomirtó szer engedély-okirata szerint
kertészeti kultúrák 0,2 a gombaölő, rovarölő, gyomirtó szer engedély-okirata szerint a gombaölő, rovarölő, gyomirtó szer engedély-okirata szerint

Előírt növényvédelmi technológia:

Szántóföldi és kertészeti kultúrákban végzett állománypermetezéseknél a Karibu hatásfokozó adalékanyag 0,2 l/ha-os adagban juttatható ki gombaölő, rovarölő és gyomirtó szerekkel együtt.

A Karibu permetezőszer segédanyag használata a felhasznált növényvédő szer dózisának a csökkentését nem indokolja. A permetlé készítésekor a habzás elkerülésére először a permetlé tartályt 2/3-áig fel kell tölteni vízzel, majd a keverés megindítását követően az adott gombaölő szert, rovarölő szert, gyomirtó szert vagy gyomirtó szer kombinációt, ezt követően pedig a Karibu adalékanyagot kell bekeverni a permetlébe. Ezután lehet a permetlé tartályt teljesen feltölteni vízzel.

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás
Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: az alkalmazott növényvédő szer engedélyokirata szerint

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra
vonatkozó előírások:

Veszélyességi besorolás:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 3200 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram:

Figyelmeztetés:Figyelem

 

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Karibu permetezőszer segédanyag azonos a 04.2/5247-1/2015 NÉBIH számon engedélyezett Tegoplant SPU permetezőszer segédanyaggal.