Kenja

A Bölcs döntés
Általános információk:
Hatóanyag: 400 g/l izofetamid
Hatóanyag csoport: izofetamid a FRAC „C2” sejtlégzést gátlók csoport tagja (FRAC kód: 7)
Formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 1 l, 5 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6300/2839-2/2020 NÉBIH

A Kenja hatóanyaga az izofetamid egy új széles spektrumú gombaölő hatással rendelkező molekula, mely számos gombabetegség ellen (szklerotínia, monília, szürkepenész) hatékony.
Egyedülállóan rugalmas molekulaszerkezete egyedi tulajdonságokat kölcsönöz neki, ami megkülönbözteti a hatóanyagcsoport többi tagjától.
Hatásmódját tekintve az izofetamid a kórokozók sejtjébe behatolva a szukcinát-dehidrogenáz (SDHI) enzim működését gátolja a mitokondriumokban. Az SDHI a mitokondriális elektrontranszport lánc kulcsfontosságú enzimje, mely befolyásolja a légzési lánc által termelt energia (ATP) felhasználását a Krebs ciklusban. Az SDHI enzim gátlása a kórokozók elpusztulásához vezet.

Kenja felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges A kezelések évenkénti maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Cseresznye, meggy, kajszibarack monilíniás virág- és hajtáselhalás 0,7 l/10000 m2 lombfelület max. 0,9 l/ha 500-1000 2 9 fehér- illetve pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) virágzás végéig (BBCH 69)
Szőlő (bor és csemege) szürkepenész 1,07 l/10000 m2 lombfelület max. 1,5 l/ha 400-1000 2 21 virágzás kezdetétől (BBCH 61) zsendülésig (BBCH 85)

Előírt növényvédelmi technológia

Cseresznyében, meggyben és kajsziban a moníliniás virág és hajtáselhalás ellen a permetezéseket a fertőzésre hajlamosító körülmények fennállásakor a virágzás időszakában megelőző jelleggel, még a tünetek megjelenése előtt szükséges elvégezni.

Szőlőben (bor, csemege) a szürkepenész elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel virágzáskor, fürtzáródás előtt közvetlenül, illetve a zsendülés időszakában javasolt elvégezni.

A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb két alkalommal juttatható ki.

A permetlé mennyiségét a művelés módtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani. Minden esetben törekedjünk az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.
A rezisztens kórokozó törzsek kialakulásának megelőzése érdekében a készítményt csak más eltérő hatásmechanizmusú (eltérő FRAC kód), az adott kórokozó ellen alkalmazható hatóanyagot tartalmazó készítménnyel, illetve készítményekkel együtt vagy azokkal váltakozva lehet kijuttatni!

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Cseresznye, meggy, kajszi: előírt növényvédelmi technológia szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Szőlő (bor, csemege): 21 nap
Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra
vonatkozó előírások:

Veszélyességi besorolás:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram:
Figyelmeztetés:

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Kenja gyártója és a termék tulajdonosa az ISK Bioscineces Europe N.V., Belgium