Maceta 50

Széles kultúrakörben felhasználható szelektív egyszikű gyomirtó permetezőszer

Általános információk:

Hatóanyag: 50 g/l kizalofop-P-etil
Hatóanyag csoport: kizalofop-P-etil hatóanyag a HRAC „A”, acetil-koenzim-A-karboxiláz gátló (ACCáz gátló) herbicidcsoporton belül az ariloxi-fenoxi-propionátok hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6300/1759-1/2021. NÉBIH

A Maceta 50 hatóanyaga a kizalofop-P-etil a növénybe gyorsan felszívódva és a növény szállítórendszerében haladva gátolja az acetil-koenzim-A karboxiláz (ACC) enzim működését, ezáltal meggátolva a zsírsav bioszintézisét. A kezelés után 10-14 nap múlva válnak láthatóvá az egyszikűírtókra jellemző lilás elszíneződések a növényeken.

A Maceta 50 szelektíven irtja a legtöbb egyszikű gyomnövényt a kétszikű kultúrákban, mint az árvakelésű gabonafélék, kakaslábfű, parlagi ecsetpázsit, angol perje, francia perje, pirók-ujjasmuhar, mezei komócsin, csomós ebír, köles-félék, muhar-félék, rozsnok-félék, tarackos tippan, tarackbúza, fenyércirok, csillagpázsit, hélazab, nagy széltippan.

Macheta 50 felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) Kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
őszi káposztarepce magról kelő egyszikű gyomnövények 0,7-1,0 200-300

kultúrnövény 1-6 leveles állapotában (BBCH 11-16)

fenyércirok (magról kelő) 0,8
fenyércirok (rizómáról kihajtó) 1,0-1,2
tarackbúza 2,0-2,5
gabona árvakelés 0,4-0,6
cukorrépa magról kelő egyszikű gyomnövények

fenyércirok
(magról kelő)

fenyércirok
(rizómáról kihajtó)

tarackbúza

0,7-1,0

0,8

1,0-1,2

2,0-2,5

200-300 kultúrnövény 4 leveles korától 10 leveles fejlettségéig (BBCH 14-19)
napraforgó kultúrnövény 4-6 leveles állapotában (BBCH 14-16)
paradicsom kultúrnövény 4 leveles fejlettségétől a sorok záródásáig (BBCH 14-19)
zöldborsó, zöldbab, száraz bab, száraz borsó kultúrnövény 8-10 cm-es fejlettségi állapotában
lencse kultúrnövény 5-10 cm-es fejlettségi állapotában
szója kultúrnövény 5-15 cm-es fejlettségi állapotában
burgonya magról kelő egyszikű gyomnövények 0,7-1,0 200-300 kultúrnövény 5-15 cm-es fejlettségi állapotában (BBCH 11-13)
fenyércirok (magról kelő) 0,8
fenyércirok (rizómáról kihajtó) 1,0-1,2
tarackbúza 2,0

Javasolt növényvédelmi technológia:

Őszi káposztarepcében a magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint fenyércirok és tarackbúza elleni kezelést a kultúrnövény 1-6 leveles korában kell elvégezni.

Gabona árvakelés ellen a kezelést a gabona gyökérváltása előtt, legkésőbb a bokrosodás kezdetéig kell elvégezni. Erősen fejlett árvakelés, vagy kissé megkésett kezelés esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózis alkalmazása szükséges.

Cukorrépában a kezelést magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúrnövény 4 leveles korától 10 leveles fejlettségéig kell elvégezni.

Napraforgóban a kezelést magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint a fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúrnövény 4-6 leveles fejlettségénél kell elvégezni.

Paradicsomban a kezelést magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúrnövény 4 leveles fejlettségétől a sorok záródásáig kell elvégezni.

Zöld- és száraz borsóban, valamint zöld- és száraz babban a kultúrnövény 8-10 cm-es, lencsében 5-10 cm-es, szójában és burgonyában pedig 5-15 cm-es fejlettségi állapotában kell a készítményt kijuttatni.

A magról kelő egyszikű gyomnövények 2 leveles koruktól bokrosodásukig, fenyércirok és tarackbúza az intenzív növekedési szakaszukban 10-30 cm-es fejlettségükkor a legérzékenyebbek a készítményre. Erős gyomosodás, vagy megkésett kezelés esetén az engedélyokiratban megadott magasabb dózisokban kell felhasználni.

A készítmény minden egyszikű kultúrát károsít, kijuttatásánál erre fokozottan ügyelni kell!

Normál vetésváltás esetén bármilyen kétszikű szántóföldi kultúrnövény és kalászos kultúra vethető a normál vetésidő betartásával.

A kultúrnövény kipusztulása esetén 2 hét után bármilyen kétszikű kultúra vethető, míg a kalászosok 6 hét után vethetőek.

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:

Kultúra Várakozási idő (nap)
Őszi káposztarepce 90
Cukorrépa 60
Napraforgó 90
Paradicsom 21
Zöldborsó, zöldbab 35
Száraz bab, száraz borsó, lencse 45
Szója 90
Burgonya 45

Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra
vonatkozó előírások:

Veszélyességi besorolás:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram

Figyelmeztetés Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!