Meristo Plus

Gyomirtó permetezőszer kukoricában

Általános információk:

Hatóanyag: 50 g/l mezotrion + 120 g/l dikamba
Hatóanyag csoport: mezotrion a HRAC „F”, triketonok, a dikamba a
HRAC „O” aromás karbonsavak hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 1 l
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/3134-2/2014. NÉBIH

A Meristo Plus-ban található mezotrion gátolja a HPPD 4-hidroxifenil-piruvát-dioxigenáz enzim működését melynek következtében leáll a plasztokinonok bioszintézise, dikamba pedig az auxin transzportot gátolja -hormonellenes hatású- melynek következtében leáll a növények hosszirányú növekedése.

Meristo Plus felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító A kijuttatáshoz szükséges Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Kukorica (takarmány) Magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények, 1,5 – 2,0 200-300 a kultúrnövény
3-6 leveles fejlettségekor
(BBCH 13-16)

Javasolt növényvédelmi technológia:
Kukoricában a kultúrnövény kelése után, annak 3-6 leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles fejlettségekor kell a permetezést végrehajtani. Évelő kétszikű gyomfajok esetében a magasabb dózisban kell alkalmazni, az aprószulák (Convolvulus arvensis), valamint a sövényszulák (Calystegia sepium) 15-20 cm-es átlagos fejlettségénél, és a mezei acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás állapotában.
A készítményt 10 °C alatti és 28 °C feletti hőmérsékleten nem szabad kijuttatni. A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
A Meristo Plus 2,0 l/ha-os dózisának kijuttatása után átmeneti fitotoxikus tünetek léphetnek fel (levélelszíneződés vagy magasságcsökkenés), de ezek a tünetek egy hónapon belül eltűnnek. Ezek az átmeneti tünetek akkor léphetnek fel, ha stressz hatás miatt lelassul a hatóanyag lebomlása a kukoricában.
Egyszikű gyomnövények ellen a kukoricában engedélyezett egyszikűirtó készítményekkel kombinálható az engedélyokiratukban meghatározott dózisokban, amennyiben az optimális kijuttatási időpontok is egybe esnek.

A Meristo Plus termékünket keresse a Meristo Extra csomagajánlatunkban Samson Extra 6 OD- vel kiegészítve, mely kombináció kukoricában problémát okozó a magról kelő és évelő egy és kétszikűek széles spektruma ellen hatékony.

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén megadása nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram 

Figyelmeztetés Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Meristo Plus a Syngenta Crop Protection AG védjegyzett márkaneve