Metric

Gyomirtó permetezőszer burgonyában

Általános információk:

Általános információk:
Hatóanyag: 60 g/l klomazon és 233 g/l metribuzin
Hatóanyag csoport: klomazon: HRAC „F4” izoxazolidinon hatóanyagcsoport, a metribuzin: HRAC ”C1” triazinon hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: ZC (CS kapszulált szuszpenzió, és SC szuszpenzió koncentrátum keveréke)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 02.5/1092/3/2009 MgSzHK

A Metric hatóanyagai közül a klomazon hatásmechanizmusát tekintve a karotinoid (pigment) bioszintézist gátló herbicidek csoportjába tartozik. Hatására a színes karotinoidok képződése gátolt, csak színtelen karotinoidok képződnek. Hatására az érzékeny növények rózsaszínes kifehéredéssel reagálnak, mely tünetek alapján a klomazon hatása jól beazonosítható. A metribuzin hatóanyag az aszimmetrikus triazinok hatóanyagcsoportjába tartozik, hatásmechanizmusát tekintve fotoszintézis gátló. A növénybe kerülve a xilém rendszerben transzlokálódik, és a növény vízháztartásával mutat szoros összefüggést. A növény anyagcsere folyamatába bekapcsolódva a fotoszintézis fényreakció szakaszában a Hill reakciót (víz fotolízise) gátolja. A kezelt területen a gyomnövények kicsírázhatnak, és akkor pusztulnak el, amikor a növényben megindul az intenzív fotoszintézis. A gyomnövények elhalása a levelek klorózisával kezdődik. A hatóanyag a talajban a talajbaktériumok és a gombák hatására degradálódik, és egy vegetációs idő alatt lebomlik.

Metric felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Burgonya Magról kelő kétszikű gyomnövények 1,0 – 1,5 200-300 preemergensen

Javasolt növényvédelmi technológia:
A készítményt a burgonya ültetése után kelése előtt (preemergensen) kell kipermetezni a végleges bakhátak kialakítása után. A kezelést követően talajmunkát ne végezzünk, laza talajokon az alacsonyabb, magas szerves anyag tartalmú kötöttebb talajokon a magasabb dózist kell alkalmazni.
A klomazon hatóanyagra érzékeny kultúrák (kalászosok, cukorrépa) a készítmény felhasználását követően 60 nap elteltével vethetőek.

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Előírás szerinti alkalmazás esetén nincs korlátozás (60 nap)
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000-5000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram 

Figyelmeztetés    Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Metric a Belchim Crop Protection bejegyzett márkaneve.