Milbeknock

Új hathatós atkaölő készítmény

Általános információk:

Hatóanyag: 9,3 g/l milbemektin
Hatóanyag csoport: IRAC „6”, Glutamát klorid csatorna modulátor hatóanyagcsoport
Formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC)
Kiszerelés: 1 l
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/1415-1/2018. NÉBIH

A Milbeknock hatóanyaga a milbemektin az atkák perifériás idegrendszerére hat. A milbemektin kötődik az idegi membránokhoz, ami fokozza a GABA (gamma-amino-vajsav) felszabadulását. A GABA kötődik a GABA receptor-klorid csatorna komplexhez, ami klorid-ionok beáramlását okozza. A klorid-ionok beáramlása hiperpolarizálja az idegi membránokat, melynek hatására csökken az ingerátvitel. A csökkent ingerátvitel pedig bénulást okoz. A kezelt atkák úgy halnak meg, hogy nem mutatnak semmilyen mozgást vagy megfigyelhető izgalmi állapotot. A kezelés után néhány atka maradhat a leveleken, de azok sem táplálkoznak, majd elpusztulnak. A hatás kifejtése akár 7-14 napig tarthat.

Milbeknock felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) Utolsó kezelés fenostádiuma
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Üvegházi és szabadföldi dísznövénytermesztés, dália gumótermesztés
diszfaiskola, gyümölcsfaiskola
Közönséges takácsatka
(Tetranychus urticae, Tetranychus spp,)
0,05%
(50 ml/100 liter)
500 – 1200 2 14 nincs korlátozva
Szamóca
(szabadföldi és zárt termesztő berendezésben)
Közönséges takácsatka
(Tetranychus urticae, Tetranychus spp,)
0,05%
(50 ml/100 liter)
500 – 1200 2 14 sziromlabda állapotig (BBCH 59) és betakarítás után (BBCH 90)
Üvegházi virágtermesztés és cserepes dísznövények Levélaknázó legyek (Liriomyza trifolii, L. huibrensis, L. bryoniae). 0.1%
(100 ml /100 liter)
500 – 1200 2 14 nincs korlátozva
Alma almalevél-aknázómoly (Phyllonorcter blancardella)
Piros gyümölcsfa-takácsatka (Panonychus ulmi)
0,05% 500 – 1200 2 60 nap virágzás vége – 60%-os gyümölcsméret
(BBCH 69-76)

Javasolt növényvédelmi technológia:

A készítmény kontakthatású rovarölő és atkaölő-szer, amely felhasználható zárt termesztő berendezésekben és szabadföldön termesztett virágokon és dísznövényeken, közönséges takácsatka (Tetranychus urticae, Tetranychus spp), és levélaknázó legyek (Liriomyza trifolii, L. huibrensis, L. bryoniae)) ellen. Kétfoltos takácsatka ellen a fertőzés észlelésekor, levélaknázók ellen az első aknák megjelenésekor kell kijuttatni. A kezelés 14 nap elteltével megismételhető.

Gyümölcs és díszfaiskolákban kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae, Tetranychus spp) ellen a fertőzés észlelésekor kell kipermetezni, ami 14 nap elteltével megismételhető.

Dália gumótermesztésben a közönséges takácsatkák megjelenésekor kell védekezni, majd a védekezés 14 nap elteltével megismételhető.

Szabadföldi és zárt termesztő berendezésű szamócában virágzásáig és betakarítás után szabad alkalmazni, valamint szamóca palánta előállítása során a kétfoltos takácsatkák (Tetranychus urticae) első egyedeinek megjelenésekor kell a védekezést végrehajtani.  A permetezés 14 nap elteltével megismételhető.

Almában piros gyümölcsfa-takácsatka ellen a lárvakelés kezdetén, az almalevél-aknázómoly ellen az első kicsi aknák megjelenésekor kell kijuttatni a készítményt.

A készítmény a méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Alma: 14 nap  Szamóca: Előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre, való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):     > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:  kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség:  kifejezetten kockázatos
Méhveszélyesség toxicitás alapján: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: kifejezetten kockázatos
Tűzveszélyességi besorolás: tűzveszélyes folyadék (3. kategória)

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram

Figyelmeztetés Veszély

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Milbecknock növényvédő szer gyártója a Mitsui Chemicals Agro, Inc. Japán