Mildicut

Gombaölő permetezőszer szőlőben és tormában

Általános információk:

Hatóanyag: 25 g/l ciazofamid
Hatóanyag csoport: ciazofamid a FRAC „C4”, ciano-imidazolok hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: Szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 1 l, és 10 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 1560/2006. NTKSZ

A Mildicut hatóanyaga a ciazofamid a gombaölő szerek új osztályába (cyanoimidazolok) tartozik és a készítmény hatásmódja eltérő a többi peronoszpóra elleni készítmény hatásmódjától. A kontakt hatású ciazofamid mellett található egy speciális összetevő, melynek segítségével a hatóanyag a növény csúcsirányi része felé mozog. Ennek köszönhetően a készítmény szisztemikus hatású, és hosszú 10-14 napos védettséget biztosít a szőlő számára. A készítmény ezen kívül kedvező környezeti, toxikológiai és öko-toxikológiai tulajdonságokkal is rendelkezik.

Mildicut felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma/év Két kezelés közt eltelt minimális időtartam Utolsó kezelés fenostádiuma
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
szőlő peronoszpóra 1,5 – 4,0 600-1600 3 10 fürtzáródás vége (BBCH 78)
torma albugós betegség 2,0 – 4,0 400-600 3 10 gyökérfejlődés vége (BBCH 48)

Házikerti felhasználás: 25 ml készítmény 10 l vízhez, permetlé koncentráció: 0,25 %

Javasolt növényvédelmi technológia:
Szőlőben a védekezést előrejelzésre alapozva, preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek észlelésekor kezdjük el, melyet szükség esetén összesen 3 alkalommal, 10-14 napos permetezési fordulókkal, géptípustól és lombozattól függően 600-1600 l/ha permetlé felhasználásával (a 0,25%-os permetlé koncentráció mindenkori megtartásával) végezzünk el. Gyenge fertőzési nyomásnál és kisebb lombtömődöttségnél az alacsonyabb dózis is elegendő védelmet nyújt. A készítmény használata különösen erős fertőzési veszély használatakor előnyös, értelemszerűen nagyobb dózis és permetlémennyiség felhasználásával.
Torma albugós betegsége (fehér sömör) ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, előrejelzésre alapozva kell kijuttatni. A permetezéseket szükség esetén 10-14 naponta meg lehet ismételni. A megfelelő lombfedettség érdekében 400-600 l/ha permetlémennyiség szükséges.
Azonos területen egy tenyészidőszakban a készítmény legfeljebb háromszori alkalmazása megengedett!

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:
Szőlő: 21 nap
Torma: 14 nap
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Forgalmazási kategória: III. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram: –
Figyelmeztetés: –

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Mildicut Az Ishihara Sangio Kaisha Ltd., Japán védjegyzett márkaneve
A növényvédő szer gyártója és engedély tuladonosa:ISK Biosciences Europe N.V