Naceto SC

Gyomirtó permetezőszer kalászosokban

Általános információk:

Hatóanyag: Flufenacet – 400 g/l + diflufenikán – 200 g/l
Hatóanyag csoport: Flufenacet a HRAC „K3”, oxi-acetamid, a diflufenikán a HRAC „F1” karotionid bioszintézis gátlók hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: Szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 3 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/2647-1/2018. NÉBIH

A Naceto SC két eltérő hatásmechanizmusú gyomirtó hatóanyag gyári kombinációja. A flufenacet az oxi-acetamid hatóanyagcsoport képviselője, mely jellemzően egy talajon keresztül ható herbicid. A flufenacet hatása szelektív, elsősorban magról kelő fűfélék ellen hatékony. Hatásmechanizmusát tekintve a merisztéma szöveteken fejti ki hatását. Zavarja a merisztéma sejtek membránszelektivitását és permeabilitását. Ezáltal megakadályozza a sejtosztódást, ami gátolja a gyomnövények növekedését.
A diflufenikán hatóanyag pedig a karotinoidok bioszintézisét gátolja. A karotinoidok hiánya a levélszövet fehérítését és a sejtek bomlását okozza, ami különösen az új szövetek esetében megfigyelhető. A diflufenikán a fiatal, folyamatosan növekvő gyomnövények ellen a leghatékonyabb. Kijuttatás után a hosszú tartamhatást biztosít talajon keresztül megfelelő mennyiségű bemosó csapadék esetén.

Naceto SC felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges A kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Őszi búza,

őszi árpa

magról kelő kétszikű
gyomnövények, nagy széltippan
0,4 – 0,6 200-300 az első levél megjelenésétől 3 leveles fejlettségig
(BBCH 10-13)

Javasolt növényvédelmi technológia:
Őszi búzában és őszi árpában a készítményt őszi kijuttatással, nagy széltippannal (Apera spica-venti) és magról kelő kétszikű gyomnövényekkel fertőzött területen korai posztemergensen a kultúrnövény első levelének megjelenésétől 3 leveles fejlettségéig 0,4 – 0,6 l/ha dózisban kell alkalmazni. A magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles, a nagy széltippan 1-2 leveles fenológiai állapotában kell a készítményt kijuttatni.

A megfelelő hatékonyság feltétele a jól megművelt, aprómorzsás, rögmentes talajfelszín!

Normál vetésváltás esetén, betakarítást követően, bármilyen kultúrnövény vethető, viszont őszi káposztarepce és mustár legalább 20 cm mély szántás követően vethető!
A kultúrnövény kipusztulása esetén tavasszal, a kezelés után 100 nappal szántást követően tavaszi búza, tavaszi árpa, borsó és kukorica vethető!
A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően azonnal ki kell üríteni, a tartályt, és a szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel!
A készítmény őszi kijuttatással egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 300 < 2000 mg/kg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

GHS Piktogram: 

Figyelmeztetés: Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Naceto SC növényvédő szer gyártója a Globachem NV. Belgium