Onyx

Gyomirtó permetezőszer kukoricában

Általános információk:

Hatóanyag: 600 g/l piridát
Hatóanyag csoport: piridát a HRAC „C” fenil-piridazon hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/1294-1/2017. NÉBIH

Az Onyx hatóanyaga a piridát eltérő hatás mechanizmusának köszönhetően valódi segítséget jelenthet a kukorica termesztők számára. A piridát a fenil-piridazin csoporthoz (HRAC C3 csoport) tartozó kontakt herbicid. A fotoszintézis során gátlója a Hill reakciót a II. fotoszisztémában. A piridát sem szisztémikus sem talajon keresztüli hatással nem rendelkezik. Lipofil tulajdonságának köszönhetően gyorsan és könnyen behatol a kutikulába, de tovább nem mozog a növényen belül. A permetezest követően a gyomnövények látványos hervadásnak indulnak, a levélszélektől kezdődően beszáradnak és a gyomnövény pusztulása hamarosan (7-10 nap) bekövetkezik. Kukoricában 6 leveles állapotáig javasoljuk a kijuttatását, 2-4 leveles fejlettségű egynyári kétszikűek ellen.

Onyx felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Kukorica (takarmány) magról kelő kétszikű gyomnövények 1,5 200-400 1 kultúrnövény 3-6 leveles fejlettsége (BBCH 13-16)

Javasolt növényvédelmi technológia:
Kukoricában (takarmány)
a készítmény a kultúrnövény 3 leveles állapotától 6 leveles állapotig alkalmazható 1,5 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Jól irtja a szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), fehér libatop (Chenopodium album), pokolvar libatop (Chenopodium polyspermum), csattanó maszlag (Datura stramonium) és egynyári szélfű (Mercurialis annua) fajokat.
A készítménynek tartós hatása nincs, csak a kezelés idején meglévő gyomokat pusztítja el.
A permetezést 250-300 mikronos cseppmérettel, 2 bar nyomással kell végrehajtani, 25°C feletti hőmérsékleten tilos kezelni, a fokozott fitotoxicitási veszély miatt.
A permetléhez nedvesítőszer, ill. műtrágya hozzáadása tilos!

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően, illetve a kultúrnövény kipusztulása esetén sincs veszélye az utóvetemény károsodásának.

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre, való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: tűzveszélyes folyadék (3. kategória)

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram 

Figyelmeztetés Veszély

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Onxy gyártója és a termék tulajdonosa a Belchim Crop Protection NV /SA, Belgium