Proman

Gyomirtó permetezőszer burgonyában

Általános információk:

Hatóanyag: 500 g/l metobromuron
Hatóanyag csoport: metobromuron a HRAC „C” ureák hebicidcsoport tagja
Formuláció: szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/1903-1/2015. NÉBIH

A Proman-ban található metobromuron egy régi – új hatóanyag. Régi, mert ezelőtt tíz-tizenöt éve még használtuk, és új, mert újra elérhetővé vált a Belchim Crop Protection Kft. forgalmazásában.
A gyomnövények a készítményt főleg gyökéren keresztül veszik fel és xilémben transzlokálódik a levelek felé. Metobromuron a kloroplasztisz egy speciális helyére kötődik, ahol gátolja a fotoszintézist. Az itt felhalmozódó nagy reakcióképességű molekulák lerombolják a növény sejtfalát. Klorózis és a levél szöveteinek a nekrózisa figyelhető meg a fotoszintézis beindulása után. A készítmény preemergensen alkalmazható számos kétszikű és néhány egyszikű gyomnövény ellen. Korszerű folyékony formulációjának köszönhetően könnyen keverhető más növényvédő készítményekkel.

Proman felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Burgonya magról kelő kétszikű gyomnövények 3,0-4,0 200-300 1 ültetés után, kelés előtt
(BBCH 00-08)

Javasolt növényvédelmi technológia:
Burgonyában magról kelő kétszikű gyomnövények ellen, a talajtípustól függően 3,0-4,0 l/ha dózisban a végleges bakhátak kialakítását követően, preemergensen kell kijuttatni a készítményt. A kezelést követően talajművelést már nem szabad végezni.
A magról kelő egyszikű gyomnövények ellen az adott kultúrában engedélyezett egyszikűirtó készítmény engedélyezett dózisával kombinációban kell kijuttatni.
A kijuttatás során fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé elsodródásának megakadályozására. A permetezést kizárólag kis nyomáson, nagy cseppmérettel, szélcsendes időben szabad végrehajtani.
Az 1 % alatti szerves anyag tartalmú talajokon nem szabad alkalmazni.
A jó gyomirtó hatáshoz a kezelést követő két héten belül legalább 15-20 mm bemosó csapadék szükséges.
A kultúrnövény bármely okból történő kipusztulása esetén szántást követően kukorica, sárgarépa, bab, borsó, szója vethető, viszont nem szabad káposzta nemzetségbe tartozó kultúrnövényeket és cukorrépát vetni.
Betakarítást követően utóveteményként bármely kultúrnövény vethető, azonban káposzta nemzetségbe tartozó kultúrnövények és cukorrépa csak szántás után vethető.

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram: 

Figyelmeztetés: Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Proman a Belchim Crop Protection bejegyzett márkaneve