Proman

Gyomirtó permetezőszer napraforgóban, szójában és burgonyában

Általános információk:

Hatóanyag: 500 g/l metobromuron
Hatóanyag csoport: metobromuron a HRAC „C” ureák hebicidcsoport tagja
Formuláció: szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/1903-1/2015. NÉBIH

A Proman-ban található metobromuron egy régi – új hatóanyag. Régi, mert ezelőtt tíz-tizenöt éve még használtuk, és új, mert újra elérhetővé vált a Belchim Crop Protection Kft. forgalmazásában.

A Proman preemergensen alkalmazható számos kétszikű és néhány egyszikű gyomnövény ellen.

Proman gyomspekrtuma

Gyomnövény neve Proman 3 l/ha Gyomnövény neve Proman 3 l/ha
Selyemmályva Szulák keserűfű
Fehér libatop Baracklevelű keserűfű
Pokolvar libatop Közönséges aggófű
Szőrös disznóparéj Vadrepce
Parlagfű Fekete csucsor
Terebélyes laboda Tyúkhúr
Csattanó maszlag Perzsa veronika
Pásztortáska Mezei árvácska
Orvosi füstike Bojtorján szerbtövis
Ragadós galaj Mezei acat
Gyakori gombvirág Aprószulák
Varjúmák Pirók újjasmuhar
Piros árvacsalán Kakaslábfű
Orvosi székfű Egynyári perje
Egynyári szélfű Zöld muhar
Porcsin keserűfű Tarackbúza

A gyomnövények a hatóanyagot főleg gyökéren keresztül veszik fel és xilémben transzlokálódik a levelek felé. Metobromuron a kloroplasztisz egy speciális helyére kötődik, ahol gátolja a fotoszintézist. Az itt felhalmozódó nagy reakcióképességű molekulák lerombolják a növény sejtfalát. Klorózis és a levél szöveteinek a nekrózisa figyelhető meg a fotoszintézis beindulása után.. Korszerű folyékony formulációjának köszönhetően könnyen keverhető más növényvédő készítményekkel.

Proman felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Burgonya magról kelő kétszikű gyomnövények 3,0-4,0 200-300 1 ültetés után, kelés előtt
(BBCH 00-08)
Napraforgó magról kelő kétszikű gyomnövények 2,0-3,0 200-300 1 Vetés után kelés előtt (BBCH 00-08)
Szója magról kelő kétszikű gyomnövények 2,0-3,0 200-300 1 Vetés után kelés előtt (BBCH 00-08)

Javasolt növényvédelmi technológia:

Burgonyában magról kelő kétszikű gyomnövények ellen, a talajtípustól függően 3,0-4,0 l/ha dózisban a végleges bakhátak kialakítását követően, preemergensen kell kijuttatni a készítményt. A kezelést követően talajművelést már nem szabad végezni.

Napraforgóban és szójában magról kelő kétszikű gyomnövények ellen, a talajtípustól függően 2,0-3,0 l/ha dózisban vetés után 4 napon belül, preemergensen kell kijuttatni a készítményt. Homoktalajokon a 2,0 l/ha-os dózis alkalmazása szükséges.

A magról kelő egyszikű gyomnövények ellen az adott kultúrában engedélyezett egyszikűirtó készítmény engedélyezett dózisával kombinációban kell kijuttatni.

A kijuttatás során fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé elsodródásának megakadályozására. A permetezést kizárólag kis nyomáson, nagy cseppmérettel, szélcsendes időben szabad végrehajtani.

Az 1 % alatti szerves anyag tartalmú talajokon nem szabad alkalmazni.

A jó gyomirtó hatáshoz a kezelést követő két héten belül legalább 15-20 mm bemosó csapadék szükséges.

A kultúrnövény bármely okból történő kipusztulása esetén a kezelést követő legalább 1 hónap múlva szántást követően kukorica, sárgarépa, bab, borsó, szója és napraforgó vethető, illetve burgonya ültethető, viszont nem szabad káposzta nemzetségbe tartozó kultúrnövényeket és cukorrépát vetni.

Betakarítást követően utóveteményként bármely kultúrnövény vethető, azonban káposzta nemzetségbe tartozó kultúrnövények és cukorrépa csak szántás után vethető.

 

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:  nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram: 

Figyelmeztetés: Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Proman a Belchim Crop Protection bejegyzett márkaneve