Property

EGY JÓ KEZDET A KIVÁLÓ TERMÉSÉRT

Általános információk:

Hatóanyag: 180 g/l pyriofenon
Hatóanyag csoport: pyriofenon a FRAC „U” hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: Szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 1 l
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/2425-1/2015. NÉBIH

A Propety 180 SC-ben található pyriofenon a benzolpyridin hatóanyagcsoportba tartozó gombaölő hatóanyag, mely kiváló hatású a lisztharmatfélék (Erysiphe, Leveillula, Podosphaera, Sphaeroteca stb.) ellen, valamint nagyon jó mellékhatással rendelkezik kalászosokban szeptóriás levélfoltosság ellen. A pyriofenon a növény szöveteibe szívódva, valamint gőzfázisban fejti ki a hatását. A kijuttatás után azonnal kialakul a gázburok és folyamatos védelmet biztosít hosszú időn keresztül. Biológiai hatását tekintve a pyriofenon gátolja a lisztharmatgomba micéliumának növekedését és a spóraképződést.

Property 180 SC felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
őszi búza, rozs,
tritikálé
lisztharmat 0,5 200-400 2 14 bokrosodás
kezdete állapottól
(BBCH 21)
teljes
virágzásig
(BBCH 65)
őszi és tavaszi árpa, zab lisztharmat 0,5 200-400 2 14 bokrosodás
kezdete állapottól
(BBCH 21)
első
toklászok
megjelenéséig
(BBCH 49)

Javasolt növényvédelmi technológia:
Kalászosokban lisztharmat ellen előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor szükséges védekezni, ezt követően – amennyiben szükséges – a kezelést a zászlóslevél megjelenésekor célszerű megismételni.

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírt technológia szerinti felhasználás esetén előírása nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/kg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

GHS Piktogram: 

Figyelmeztetés: Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Property 180 SC az Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., Japán, védjegyzett márkaneve