Ranman Top

Gombaölő permetezőszer burgonya és paradicsomvész ellen

Általános információk:
Hatóanyag: 160 g/l ciazofamid
Hatóanyag csoport: ciazofamid a FRAC „C4”, ciano-imidazolok hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 0,5 l-es 1 l-es, és 5 l-es
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/2076-1/2012 NÉBIH

A Ranman Top hatóanyaga a ciazofamid a gombaölőszerek új osztályába (cyanoimidazolok) tartozik. A készítmény hatásmódja eltér a többi készítmény hatásmódjától. A hatóanyag formulációja kifejezetten a burgonya és paradicsom számára lett kifejlesztve. A kontakt hatású ciazofamid mellett található adjuvánsnak köszönhetően nagyon jó fedettséget biztosít a növények felületén, így akár 10-14 napos védettséget biztosít a burgonya és paradicsom számára. A készítmény ezen kívül kedvező környezeti, toxikológiai és öko-toxikológiai tulajdonságokkal rendelkezik.

Ranman Top felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
burgonya burgonyavész 0,5 400-600 4 7 első oldalhajtás
megjelenésétől
(BBCH 21)
bogyóérés végéig
(BBCH 89)
paradicsom (szabadföldi és hajtatott) paradicsom vész 0,5 400-800 4 7 első oldalhajtás
megjelenésétől
(BBCH 21) teljes
érésig (BBCH 89)
tojásgyümölcs

(hajtatott)

fitoftórás betegség 50 cm-es magasságig 6 7

első oldalhajtás
megjelenésétől
(BBCH 21)
teljes érésig

(BBCH 89)

0,25 300-600
50-125 cm-es magasságig
0,375 600-900
125 cm-es magasság felett
0,5 900-1200
uborka

(szabadföldi)

peronoszpóra 0,5 400-1200 6 7
uborka,
cukkini
(hajtatott)

peronoszpóra

50 cm-es magasságig 6 7

első oldalhajtás
megjelenésétől
(BBCH 21) teljes
érésig (BBCH 89)

0,25 300-600
50-125 cm-es magasságig
0,375 600-900
125 cm-es magasság felett
0,5 900-1200
tökfélék
(cukkini,
sütőtök,
spárgatök,
patisszon,
lopótök,
pézsmatök)

(szabadföldi)

peronoszpóra 0,5 400-1200 6 7

első oldalhajtás
megjelenésétől
(BBCH 21) teljes

érésig (BBCH 89)

Javasolt növényvédelmi technológia:

Burgonyában és paradicsomban (szabadföldi és hajtatott) a készítményt a fertőzésveszélyes időszakban előrejelzésre alapozva, preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni. A kezelést fertőzési nyomástól függően 7-14 napos időközönként szükség szerint (legfeljebb 4 alkalommal) célszerű megismételni. Súlyos fertőzésveszély fennállásakor a rövidebb (7-10 napos) permetezési forduló alkalmazása ajánlott.

Kiskultúrás felhasználások:

Hajtatott tojásgyümölcs, uborka és cukkini kultúrákban a kezeléseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű elkezdeni. A készítmény dózisát a fenti táblázat alapján a növények magasságához kell igazítani. A kezeléseket a fertőzési veszélytől függően 7-14 naponként célszerű megismételni. Fertőzésre erősen hajlamosító körülmények között a rövidebb (7 napos) permetezési forduló alkalmazása ajánlott.

Szabadföldi uborkában és tökfélékben (cukkini, sütőtök, spárgatök, patisszon, lopótök, pézsmatök) kultúrákban a készítményt előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni. A kezeléseket a fertőzési veszélytől függően 7-14 naponként javasolt megismételni. Fertőzésre erősen hajlamosító körülmények között rövidebb (7 napos) permetezési forduló alkalmazása ajánlott.

Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.

A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében készítményt más hatásmechanizmusú a felsorolt betegségek ellen ható hatóanyagokat tartalmazó készítményekkel együtt, vagy szerrotációban, alternálva szükséges kijuttatni.

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:             

kultúra várakozási idő (nap)
burgonya 7
paradicsom, tojásgyümölcs 3
uborka, cukkini 3
spárgatök, patisszon, sütőtök, lopótök, pézsmatök 3

Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Forgalmazási kategória: III. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):                 >2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:                            közepesen veszélyes
Méhveszélyesség:                                                              nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás:                                            nem jelölésköteles

 

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram:

Figyelmeztetés: Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Ranman Top engedély tuladonosa:ISK Biosciences Europe N.V, Belgium