Rapsan 400 SC

Gyomirtó permetezőszer őszi káposztarepcében, mustárban és olajretekben

Általános információk:
Hatóanyag: 400 g/l metazaklór
Hatóanyag csoport: metazaklór HRAC „K3” klóracetanilid hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: Szuszpenzió koncentrátum, (SC)
Kiszerelés: 5 liter
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/1208-1/2013. NEBIH

A Rapsan 400 SC-ben található metazaklór az acetanilidek csoportjába tartozó hatóanyag. Hatását tekintve gátolja a növények csírázását a fehérjék, zsírsavak és lignin szintézisének gátlása által. A készítmény preemergensen és korai posztemergensen alkalmazható számos kétszíkű és egyszíkű gyomnövény ellen. Csírázásgátló hatása miatt a preemergens alkalmazástól várhatunk kifogástalan gyomirtó hatást.

Rapsan 400 SC felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Őszi káposztarepce,
mustár, olajretek
magról kelő kétszikű gyomnövények 1,5-1,875 200-300 vetés után, kelés előtt
(BBCH 00-07)
Őszi káposztarepce,
mustár, olajretek
magról kelő kétszikű gyomnövények 1,5-1,875 200-300 2 leveles fejlettségtől 4 leveles fejlettségig
(BBCH 12-14)

Javasolt növényvédelmi technológia:
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Őszi káposztarepcében, mustárban, olajretekben a Rapsan 400 SC gyomirtó szert 1,5-1,875 l/ha dózisban, csak kombinációban lehet kijuttatni az adott kultúrában engedélyezett készítményekkel. Preemergens kijuttatás esetén a kultúrnövény vetése után 3 napon belül, 1,5-1,875 l/ha dózisban, jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni. Fontos, hogy a kultúrnövény magját 2,0-2,5 cm vastag földréteg takarja.
Állománykezelés esetén 1,5-1,875 l/ha dózisban, korai posztemergensen a kultúrák 2 valódi leveles korától 4 leveles fejlettségéig, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles korában kell a készítményt kombinációban kijuttatni.
A kelő félben lévő kultúrnövényt a készítmény károsíthatja.
A készítmény ugyanazon a területen háromévenként csak egy alkalommal használható!

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználásnál esetén nem szükségest
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 500 -< 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram: 

Figyelmeztetés Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Rapsan 400 SC azonos a Butisan 400 SC, 02.5/837/2/2010. MgSzHK számon engedélyezett gyomirtó permetezőszerrel.