Rapsan Plus

„Plusz”-t adunk a gyomirtáshoz

Általános információk:
Hatóanyag: 333 g/l metazaklór + 83 g/l quinmerak
Hatóanyag csoport: metazaklór a HRAC „K3” klóracetanilid hatóanyagcsoport, a quinmerak: HRAC”N” benzofurán hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/1204-1/2013. NÉBIH

Rapsan Plus két hatóanyagának köszönhetően a repcében megjelenő gyomnövények széles spektruma ellen felhasználható. A készítmény preemergensen és korai posztemergensen is kijuttatható. A megfelelő hatás eléréséhez 10-20 mm bemosó csapadék szükséges kijuttatást követő 2-3 héten belül. Pásztortáskával, sebforraszó zsomborral és tyúkhúrral fertőzőtt területeken a preemergens kijuttatás esetén várhatunk jobb gyomirtó hatékonyságot.

A Rapsan Plus felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges

A kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)

szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Repce (őszi, tavaszi), mustár, olajretek

magról kelő kétszikű
gyomnövények

2,25 200-300 vetés után, kelés előtt
(BBCH 00-07)
2,0-2,25 200-311 szikleveles fejlettségtől
4 leveles fejlettségig
(BBCH 10-14)

Javasolt növényvédelmi technológia:
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

A készítményt az őszi káposztarepce, tavaszi káposztarepce, mustár és olajretek vetése után 3 napon belül (preemergensen) kell kijuttatni 2,25 l/ha dózisban, jól elmunkált, aprómorzsás talajfelszínre. Fontos, hogy a kultúrnövény magját 2,0-2,5 cm vastag földréteg takarja.
Állománykezelés esetén 2,0-2,25 l/ha dózisban lehet alkalmazni a kultúrnövények szikleveles korától 4 valódi leveles fejlettségéig. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2 leveles korukban, a ragadós galaj (Galium aparine) 1-2 levélörvös korában a legérzékenyebb a kezelésre.
A készítmény ugyanazon a területen háromévenként csak egy alkalommal használható!

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás
esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 4070 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram:

Figyelmeztetés Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Rapsan Plus azonos a Butisan Star, 46722/2004. FVM számon engedélyezett gyomirtó permetezőszerrel.