Samson 40 SC

Gyomirtó permetezőszer kukoricában

Általános információk:
Hatóanyag: 40 g/l nikoszulfuron
Hatóanyag csoport: nikoszulfuron a HRAC „B” szulfonil-urea hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 1 l, és 5 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 02.5/11493-2/2010. MgSzHK

A Samson 4 SC hatóanyaga a nikoszulfuron a szulfonil-ureák csoportjába, hatásmechanizmusát tekintve az ALS gátlók csoportjába tartozik. Hatásspektrumát tekintve védelmet biztosít a kukoricában előforduló magról kelő és évelő egyszikűek, valamint számos magról kelő kétszikű (disznóparéj félék, vadrepce) gyomnövények ellen.

Samson 40 SC felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Kukorica
(takarmány)
magról kelő és évelő
egyszikű gyomfajok,
valamint néhány magról kelő kétszikű
0,75-1.5 250-300 1 kukorica 7
leveles
állapotáig
1,0+0,5
0,75+0,75
2 8-10

Előírt növényvédelmi technológia:
A készítményt a kukorica 3-7 leveles fenológiai állapotában kell kipermetezni, amikor a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 levelesek, az évelő egyszikűek átlagos magassága 15-25 cm. A magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre.
Felhasználható egyszeri kezelésben 0,75-1,5 l/ha dózisban, valamint újabb gyomkelési, kihajtási hullámot követően, osztott kezeléssel (a két kezelés között 8-10 napos eltéréssel) 1,0 + 0,5 vagy 0,75 + 0,75 l/ha mennyiségben. Erős Sorghum halepense (fenyércirok) fertőzés esetén, fejlett gyomnövények ellen (15-25 cm), amennyiben egyszeri kezeléssel alkalmazzuk 1,5 l/ha dózisban javasolt kijuttatni.
Csapadékszegény időjárás, légköri aszály esetén nedvesítőszer használatán túl 3-4 kg/ha ammóniumnitrát, vagy bármely más engedélyezett N tartalmú műtrágya szükséges.
A készítmény nem használható olyan területeken, ahol a kukorica vetése előtt szerves foszforsav-észter típusú rovarölő szerrel talajfertőtlenítést végeztek. Szerves foszforsav-észterrel kezelt állományban csak a kezelést követő 7 nap elteltével végezhető a gyomirtás.

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: 60 nap.
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 5000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram:

Figyelmeztetés Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Samson 4 SC Az Ishihara Sangio Kaisha Ltd., Japán védjegyzett márkaneve
A növényvédő szer gyártója és engedély tuladonosa:ISK Biosciences Europe N.V