Sirena

Gombaölő permetezőszer repcében és kalászosokban

Általános információk:

Hatóanyag: 60 g/l metkonazol
Hatóanyag csoport: metkonazol a FRAC „G1” triazolok hatóanyag csoport tagja
Formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/2808-2/2017. NÉBIH

A Sirena hatóanyaga a metkonazol a triazolok kémiai csoportjába tartozik, mely része a SBI (Szterol Bioszintézis Gátlók) csoportjának. A kezelt kultúrnövényre kipermetezve gyorsan felszívódik, és szisztémikusan mozog a növényben. Megelőző és gyógyító hatással is rendelkezik. A metkonazol hatékony védelmet biztosít kalászosokban gombabetegségek ellen. A metkonazol az egyik legszélesebb körben alkalmazott növekedés szabályozó hatóanyag őszi káposzta repcében.

Sirena felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges

Kezelések maximális száma

Két kezelés közt eltelt minimális időtartam

Utolsó kezelés
időpontja
(fenológiához
viszonyítva)

szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
kalászosok

(őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, tritikálé

Lisztharmat, gabonarozsdák,
pirenofórás (helmintospoirózis),
szeptóriás levélfoltosság,
kalászfuzáriózis

1.2 250-350 2 21

Bokrosodás végétől

(BBCH 29)

a virágzás végéig

(BBCH 69)

Őszi káposztarepce

 

Növekedés szabályozás
(fagykár csökkentése,
növekedés lassítása)
alternáriás betegség

0,7-1 (növekedés szabályozás)

1,0
Alternáriás betegség

250-350 2 14

4 leveles állapottól

(BBCH 14)

a becőképződés kezdetéig (BBCH 71)

Javasolt növényvédelmi technológia:
Kalászosokban bokrosodás végétől a virágzás végéig a fertőzés mértékétől függően egy vagy két alkalommal szükséges védekezni. A permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kialakulásakor kell elvégezni és szükség esetén megismételni. Kalászfuzáriózis ellen a gombaölő szert célzottan, kalászhányás után, a virágzás idején kell kijuttatni, biztosítva a kalász egyenletes permetlé fedettségét.
Őszi káposztarepcében a kifagyás csökkentése céljából a kezelést ősszel, a kultúrnövény 4-8 leveles állapotában javasolt elvégezni. Növekedésgátlás (retardálás) és a megdőlés csökkentése érdekében ősszel, a repce 4-8 leveles állapotában, vagy tavasszal, a szárbaindulás időszakában szükséges permetezni. Alternáriás betegség ellen a gombaölő szert 1,0 l/ha dózisban tavasszal, a repce szárbaindulásától a becőképződésig javasolt kijuttatni.

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: 35 nap: Kalászosok
56 nap: őszi káposztarepce
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 2601 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: tűzveszélyes folyadék (3. kategória)

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

Piktogram: 

Figyelmeztetés Veszély

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Sirena azonos a 04.2/2722-1/2017. NÉBIH számon engedélyezett Conatra gombaölő permetezőszerrel.
A Sirena gyártója és a termék tulajdonosa az Globachem N.V.,Belgium.