Temsa SC

Gyomirtó permetezőszer kukoricában

Általános információk:

Hatóanyag: 100 g/l mezotrion
Hatóanyag csoport: mezotrion a HRAC “F” triketonok hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6300/542-1/2022 NÉBIH

A TEMSA SC hatóanyaga a mezotrion a HPPD gátlók csoportjába tartozó gyom irtószer. A gyomnövények levélen és a gyökéren keresztül is felveszik mezotriont, amely a gyökér és a csúcs irányába is szállítódik. Ennek köszönhetően a mezotrion jól használható vetés után, kelés előtt és állománykezelésre egyaránt. A mezotrion gátolja a HPPD enzim működését, ami a növény leveleiben a karotinoidok képzéséért felelős. Kezelés hatására a gyomnövények kifehérednek, sárgulnak, majd elpusztulnak. Egyszikű gyomok ellen mérsékelten hatásos, ezért más készítményekkel célszerű kiegészíteni.

Temsa SC felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelés ideje
(fenológiai állapot
szerint)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Kukorica (takarmány) magról kelő kétszikű gyomnövények 1,0-1,25 200-300 2-8 leveles fejlettségig(BBCH 12-18)

Javasolt növényvédelmi technológia:
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Kukoricában (takarmány) a készítményt posztemergensen, a kultúrnövény 2 leveles fejlettségétől 8 leveles állapotáig, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-6 valódi leveles fejlettségekor kell kijuttatni 1,0-1,25 l/ha dózisban.

A készítmény a következő magról kelő gyomnövények ellen jó hatékonyságú: csattanó maszlag (Datura stramonium), fehér libatop (Chenopodium album), pokolvar libatop (Chenopodium hybridum), szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), fekete csucsor (Solanum nigrum), selyemmályva (Abutilon theophrasti). Nem elég a hatékonysága: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) Ellenálló fajok: kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), zöld muhar (Setaria viridis), pirók ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis), termesztett köles (Panicum miliaceum).

A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően azonnal ki kell üríteni és a tartályt, a szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel!

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően ősszel kalászosok és angolperje vethetőek. Őszi káposztarepce legalább 15 cm mély szántás után vethető. Normál vetésváltás esetén a betakarítást követő tavasszal nincs veszélye az utóvetemény károsodásának, ha a készítmény kijuttatása július elseje előtt történt a jó mezőgazdasági gyakorlat elveivel összhangban. Érzékeny kétszikű kultúra (cukorrépa, pillangós kultúrák, napraforgó és zöldségfélék) termesztése legalább 15 cm mély szántás után javasolt.

A kultúrnövény kipusztulása esetén szántást követően, legalább 4 hét elteltével csak kukorica vethető.

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje:  0 nap (száradásig)
Forgalmazási kategória:  I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra

vonatkozó előírások:

Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):  > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:   kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján:   nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján:  nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

Piktogram:

Figyelmeztetés Veszély

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Temsa SC gyártója és a termék tulajdonosa az Globachem N.V.,Belgium