Temsa SC

Gyomirtó permetezőszer kukoricában

Általános információk:

Hatóanyag: 100 g/l mezotrion
Hatóanyag csoport: mezotrion a HRAC “F” triketonok hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/402-1/2016. NÉBIH

A TEMSA SC hatóanyaga a mezotrion a HPPD gátlók csoportjába tartozó gyom irtószer. A gyomnövények levélen és a gyökéren keresztül is felveszik mezotriont, amely a gyökér és a csúcs irányába is szállítódik. Ennek köszönhetően a mezotrion jól használható vetés után, kelés előtt és állománykezelésre egyaránt. A mezotrion gátolja a HPPD enzim működését, ami a növény leveleiben a karotinoidok képzéséért felelős. Kezelés hatására a gyomnövények kifehérednek, sárgulnak, majd elpusztulnak. Egyszikű gyomok ellen mérsékelten hatásos, ezért más készítményekkel célszerű kiegészíteni.

Temsa SC felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelés ideje
(fenológiai állapot
szerint)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Kukorica (takarmány) magról kelő kétszikű gyomnövények 1,5 200-300 2-8 leveles fejlettségig(BBCH 12-18)
1,0-1,5 (kombinációban)

Javasolt növényvédelmi technológia:
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Kukoricában (takarmány) a kultúrnövény kelése után, annak 2-8 leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-6 valódi leveles fejlettségekor kell a készítményt kijuttatni 1,5 l/ha dózisban. Egyszikű gyomnövények ellen a kukoricában engedélyezett készítmények bármelyikével kombinálható az engedélyokiratukban meghatározott dózisokban, amennyiben az optimális kijuttatási időpontok is egybe esnek.
Amennyiben kukorica gyomirtására nikoszulfuron és dikamba, vagy nikoszulfuron és petoxamid + terbutilazin hatóanyagú készítményekkel tankkombinációban kerül alkalmazásra, akkor a Temsa SC 1,0 l/ha-os dózisban is kijuttatható. Az első kombinációban a nikoszulfuron engedélyezett, legalább 40 g hatóanyag/ha dózisával, és a dikamba engedélyezett, legalább 245 g hatóanyag/ha dózisával kell kijuttatni a gyomirtó szert. A másik kombinációban a nikoszulfuron engedélyezett, legalább 40 g hatóanyag/ha dózisával, és a petoxamid 450 g hatóanyag/ha + terbutilazin 281 g hatóanyag/ha dózisával kell kijuttatni a készítményt.

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

Piktogram:

Figyelmeztetés Veszély

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Temsa SC gyártója és a termék tulajdonosa az Globachem N.V.,Belgium