Tridus

Növekedés-szabályozó készítmény kalászosokban

Általános információk:

Hatóanyag: 250 g/l trinexapak-etil
Formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/143-2/2015 NÉBIH

Tridus hatásmódja
A készítmény hatóanyaga a ciklohexandionok közé tartozik, ami a növényi szövetekben fellépő megnyúlásért felelős gibberellinekre hat. A készítmény hatóanyagát a növények zöld részei gyorsan felszívják, majd a hatóanyag az asszimilációs áramlás segítségével eljut a növény minden részébe (az alkalmazástól számított 1 órán belül a növény minden részében megtalálható, a csapadék ellenállóság már a kezeléstől számított 2 órán belül megjelenik).
A készítmény blokkolja az aktív gibberellin képződést, így a szár internódiumainak megnyúlása leáll. A kezelt növények szára rövidebb lesz, a szár sejtjeinek falai vastagabbak és erősebbek. A TRIDUS-t a növekedés korai fázisaiban kell alkalmazni a megdőlés megelőzése érdekében. A készítmény pozitívan hat a gyökérrendszer fejlődésére is, így a növények jobban rögzülnek a talajban, intenzívebbé válik a víz- és tápanyagfelvétel, ami végül pozitívan hathat a termés mennyiségére és minőségére.

Tridus felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Kijuttatáshoz szükséges Kezelés időpontja
(fenológiai állapot szerint)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Őszi árpa, 0,4-0,6 200-300 BBCH 30-32
Szárba indulás – két szárcsomós állapot
BBCH 37-39
Zászlóslevél megjelenése – nyelvecske állapot, kiterült zászlóslevél
Tavaszi árpa 0,5 200-300 BBCH 30-32
Szárba indulás – két szárcsomós állapot
Őszi búza 0,4 200-300 BBCH 30-39
Szárba indulás – nyelvecske állapot, kiterült zászlóslevél
Tavaszi búza 0,4 200-300 BBCH 31-32
egy szárcsomós állapot – két szárcsomós állapot
Tritikálé, durumbúza,
rozs, zab
0,4 200-300 BBCH 30-32
Szárba indulás – két szárcsomós állapot
Gyep (vetőmag) 0,8 200-300 BBCH 30-31
Szárba indulás – egy szárcsomós állapot

Előírt növényvédelmi technológia:
A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb egy alkalommal használható!

A készítmény kijuttatása kalászosokban az alábbiak szerint lehetséges:
– őszi árpa: a kultúrnövények szárbaindulásától (BBCH 30) két szárcsomós állapotáig terjedő időszakban (BBCH 32) 0,4 l/ha mennyiségben, vagy a zászlóslevél megjelenésétől (BBCH 37) a zászlóslevél kiterüléséig terjedő időszakban (BBCH 39) 0,6 l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, de a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva
– tavaszi árpa: a kultúrnövények szárbaindulásától (BBCH 30) két szárcsomós állapotáig
terjedő időszakban (BBCH 32) 0,5 l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva
– őszi búza: a kultúrnövények szárbaindulásától (BBCH 30) a zászlóslevél kiterüléséig terjedő időszakban (BBCH 39) 0,4 l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva
– tavaszi búza: a kultúrnövények egy szárcsomós állapotától (BBCH 31) két szárcsomós állapotáig terjedő időszakban (BBCH 32) 0,4 l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva
– tritikálé, durumbúza, rozs, zab: a kultúrnövények szárbaindulásától (BBCH 30) két szárcsomós állapotáig terjedő időszakban (BBCH 32) 0,4 l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva
– gyep (vetőmag előállítás): a kultúrnövények szárbaindulásától (BBCH 30) egy szárcsomós állapotáig terjedő időszakban (BBCH 31) 0,8 l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva
A készítmény nem használható legeltetésre, vagy takarmánytermesztés céljából fenntartott gyep állományban!

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén megadása nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett
Az emberre, állatra, környezetre, való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: Tűzveszélyes folyadék (3. kategória)

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram 

Figyelmeztetés Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Tridus azonos a Moxa 04.2/10133-2/2014 NÉBIH számon engedélyezett növekedésszabályozó permetezőszerrel.
Tridus a Globachem NV bejegyzett védjegye.