Valis Plus

Általános információk:

Hatóanyag: 60,0 g/kg valifenalát + 150 g/kg rézoxiklorid + 150 g/kg rézhidroxid
Hatóanyag csoport: A valifenalát sejtfal bioszintézis gátló, felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 40)
A réz-hidroxid és rézoxiklorid több hatáshelyű, kontakt hatóanyag (FRAC kód: M 01)
Formuláció: vízben diszpergálható granulátum (WG)
Kiszerelés: 5 kg
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6300/2418-1/2022. NÉBIH

 

A VALIS® PLUS a valifenalát hatóanyaggal rendelkező termékcsaládunk legújabb tagja. A VALIS® PLUS egyedülálló gombaölő szer, amely három hatóanyagának eltérő hatásmechanizmusa nagy előnyt jelenthet összehasonlítva más, ugyanerre a célra használt gombaölő szerekkel szemben.

Valifenalát a gombaspórák sejtfalának lebontása révén fejti ki a hatását még a növény felületén. A valifenalát gyorsan megkötődik a növény viaszrétegében, és kiváló mélyhatású tulajdonságának köszönhetően felszívódik a levélbe. A valifenalát transzlamináris mozgással rendelkezik, ezzel védve a levél színét és fonáki részét is.

Rézoxiklorid a legmagasabb aktív (szabad) rézion-tartalommal rendelkezik. Lassabban jut be a levél pórusaiba, de éppen ezért tartósabb (hosszan ható), védő hatással rendelkezik.

Réz-hidroxid megelőző jelleggel gátolja a spórák csírázását. és hatását több helyen fejti ki:

– Blokkolja a légzési folyamatokat,

– Lassítja a fehérjék bioszintézisét,

– Csökkenti a membránaktivitást és az elemek átvitelét.

A réz a kórokozókra kifejtett komplex hatásmódja miatt nem fejleszt rezisztenciát.

A VALIS® PLUS – ban található mindkét rézkomponens rézionokat tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a növények jobb egészségéhez. A nitrogén és foszfor jobb hasznosítását elősegítve közvetlenül befolyásolhatják a termésnövekedést.

A VALIS® PLUS a Gowan által szabadalmaztatott FLUID BED eljárással előállított termék.

A technológia lényege, hogy az alkotóelemek sokkal finomabb összetételűek a finomabb őrlésnek köszönhetően. A finomabb összetétel, gyorsabb oldódást, jobb és tartósabb réz ion felszabadulást eredményez. Továbbá a FLUID BED technológia révén a termék esőállósága kimagasló, valamint egységnyi területen kevesebb adag használata is elegendő.

Valis Plus felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma  

Két kezelés

közt eltelt

minimális

időtartam

Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Szőlő

(Bor és csemege)

Peronoszpóra, 1,5 kg/ 10000 m2 LFF

max. 2 kg/ha

100-1000 2 10 az 5. levél kiterülésétől

(BBCH 15)

a fajtára jellemző szín kialakulásáig

(BBCH 83

Előírt növényvédelmi technológia:

Szőlőben (bor és csemege) a peronoszpóra elleni kezelést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, a fertőzés bekövetkezése előtt javasolt elvégezni. A készítmény kijuttatását a permetezendő lombfal felülethez (LFF) szükséges igazítani. Egyszeri dózisa 1,5 kg /10.000 m2 lombfalfelület.

A kezelt alapterületre vetített lombfal felület kiszámítása az alábbi képlet segítségével végezhető el:


Az 1 hektár alapterületre vetített lombfal felület kiszámításánál a képlet az alábbiak szerint módosul:

A felhasznált vízmennyiséget szintén a lombozat nagyságához, illetve a permetezőgép típusához kell igazítani. Mindig törekedni kell az egyenletes permetlé fedettségre, még a lombozat belsejében is.
A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb két alkalommal használható fel. A rezisztens kórokozó törzsek kialakulása megelőzésének érdekében a peronoszpóra elleni védekezési program keretében a készítménnyel végzett permetezések előtt, illetve azokat követően a védekezéseket más hatásmechanizmusú hatóanyagot tartalmazó készítményekkel kell elvégezni.

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: 28 nap bor és csemegeszőlő
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

Veszélyességi besorolás:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség:nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás:nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram:

Figyelmeztetés:  Veszély

 

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!